Skip to main content
Team Avella
by Team Avella

Gevinstene ved APIer er mange. Ved hjelp av interne APIer kan virksomheter lettere hente ut data

Vil du høre fra vår CTO?

FogPlug - en Podcast om integrasjon. Av og med Thor Ingham, CTO i Avella

Hva er et API?

I 2009 kom Apple ut med slagordet "there is an app for that". Hvordan har det seg at det er mulig

Kafka: Suksess i en Sanntidsverden

Kafka: Suksess i en Sanntidverden De siste årene har vært preget av betydelige skifter innen både forretnings- og teknologitrender. I respons til disse endringene har mange organisasjoner valgt å ...