Skip to main content
I dag er Avella igjen på plass på Infoteamdagene, som arrangeres på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport . Dette er en interessant møteplass for virksomheter som benytter Infor sin ERP løsning - M3. Arrangementet samler nærmere 300 kunder og partnere. Avella er på plass for å snakke om både integrasjon generelt og våre erfaringer med integrasjon mot M3.

Infoteam 2023 Bilde1

 

Temaet for årets konferanse er “Lag deg en enklere arbeidsdag”. Dagen har så langt vært full av gode diskusjoner og spennende foredrag rundt temaer som kunstig intelligens og automatisering. Et interesant og meget akutelt foredrag var “Kunstig intelligens og valgene vi ikke tar”, som ble holdt av Inga Strümke, forsker og 1. amanuensis ved NTNU.

Infoteam 2023 Bilde2

 

Integrasjon - Veien til fremtidig fleksibilitet

Thor Ingham, CTO i Avella, var også på scenen med et foredrag som ble svært godt mottatt. Under overskriften “Integrasjon - Veien til fremtidig fleksibilitet”, tok Thor for seg viktigheten av å ha tydelige arkitekturprinsipper og et solid rammeverk. Dette er kritisk for å bygge en fleksibel og bærekraftig integrasjonsarkitektur, som lar seg vedlikehold over tid. Flere interessante spørsmål og tilbakemeldinger fra tilhørerne skapte en god dialog rundt emnet.

Infoteam 2023 Bilde3

 


Avella takker Infoteam for nok et godt arrangement, og gleder oss til Infoteamdagene 2024.

 
 
Tags:
Post by Ole Morten Boldevin og Cato Lian
september 20, 2023