Skip to main content

Hva er oppskriften på en vellykket integrasjon?

Et godt forarbeid i integrasjonsprosessen er helt avgjørende for å bygge en god integrasjonsløsning. Selve implementeringen består av en rekke prosesser avhengig av f.eks. eksisterende løsninger, krav til funksjonalitet og tilgjengelige ressurser. Når systemet er på plass må man så sørge for å legge til rette for å forvalte system og løsninger på en god måte.

1

Mennesker og prosess

Vi er opptatt av å ha en tilnærming til integrasjon som er både robust, skalerbar og forvaltningsbar over tid. For å få til dette jobber vi med en strukturert tilnærming til integrasjon, som betyr fokus på mennesker og prosess, slik som desentralisert eierskap, smidige metoder og autonome team.

 

 

2

Arkitektur

Det er en forutsetning for å etablere en robust og skalerbar integrasjonsplattform at det tidlig blir etablert et målbilde for arkitektur. Dette vil være førende for utviklingen av integrasjoner.  Viktige elementer i arkitekturen vil være områder som API drevet, hendelsesstyrt og løskoblet.

 

 

3

Teknologi

 

Valget av teknologi er en beslutning som ofte blir gjort tidlig i prosessen. Våre viktigste vurderinger knyttet til teknologi er plattform, cloud native og at løsningen er dynamisk og skalerbar.

 

 

Ønsker du å bygge en komplett integrasjonsløsning, eller trenger du litt hjelp underveis?

Alle som har forsøkt å få datasystemer og applikasjoner til å fungere som en helhet, vet at det er teknisk krevende å få alle tilkoblinger og datautvekslinger til å fungere optimalt over tid. Spesielt etter hvert som virksomheten utvikles, eller teknologien endrer seg. For å løse dette er valg av riktig integrasjonsplattform helt essensielt. Her kan du lese mer om hvordan du går frem for å skape en god integrasjonsløsning.

Metodisk tilnærming

Integrasjon er et fagområde som mange organisasjoner undervurderer, selv om det er helt essensielt om man skal lykkes med digital transformasjon. Suksessen ligger i samspillet mellom mennesker og prosess, arkitektur og teknologi.

Vår tilnærming til integrasjon er bygget på våre erfaring over de siste 15 årene, basert på og i samarbeid med noen av verdens ledende leverandører av teknologi, metodikk og rammeverk. Dette har vi dokumentert i et robust metodeverk som dekker de ulike aspektene av arbeidet med integrasjon.

emptyimage

Spesialistkompetanse

Vi som jobber i Avella har spesialistkompetanse på alle type verktøyer som markedet tilbyr – og vi velger å bruke dem med omhu, for at du skal få mest mulig ut av ressursbruken din. Men for oss er ikke verktøyet i seg selv målet, men heller menneskene som skal bruke integrasjonsløsningen. Alt handler om å skape et godt samspill mellom prosesser og systemer i hele organisasjonen din.

5c0f153bd2044e0685d62f0017148c971d7d489a165744b79308f3ab1781f518