Skrevet av: Helene Øien

Du vet hva god ledelse er når du ser det

Det er skrevet utallige artikler og bøker om hva ledelse er og hva det ikke er. I lys av krigen mellom Russland og Ukraina har det også blitt mye snakk om god ledelse, og kontrastene mellom presidentene i de respektive landene er både kosmisk og komisk. 

Nylig skrev en av landets fremste eksperter på ledelse at han ikke var helt sikker på om han selv visste hva i all verden ledelse er. Da jeg tok master i ledelse på BI klarte professor Jan Ketil Arnulf å overbevise meg om at ledelse kan studeres, så da må det vel la seg defineres? Men etter det han selv har erfart så finnes det ikke en allmenngyldig, omforent definisjon. Betyr det at ledelse ikke finnes? Tvert i mot. Ledelse finnes overalt i mange ulike former og fasonger.

Jeg klarer heller ikke sette fingeren på hva god ledelse er, men som jeg leste i en quote på LinkedIn her om dagen; Du vet hva god ledelse er når du ser det. Og i Avella har jeg sett det gang på gang på alle nivåer av ledelse - personalleder, prosjektleder, kompetanseleder og mentor. Her er et par eksempler fra de ansatte til etterfølgelse:  

1.Budbil

Da landet stengte ned var det mye snakk om at ledelsens “sanne ansikt” vil vise seg i krisetider. Det gjorde det helt klart i Avella. Selv om vi “bare” er litt over 30 ansatte er det likevel overaskende at ledelsen kjørte rundt til samtlige som hadde behov for PC-skjermer og lignende. En annen leder tok også på seg oppdraget å kjøre rundt julegaver til ansatte som ikke hadde bil selv. I et kost-nytte perspektiv ville det trolig vært mer lønnsom å leie en egen budbil, men verdien av å få sjefen på døra når hverdagen din snus på hodet kan ikke måles i kroner og øre. 

2.Flyttehjelp

I Avella har vi både ansatte som kommer rett fra skolebenken og de som har vært i gamet i over 20 år, men felles for begge grupper er at livet av og til tar dem dit at de må skifte bolig. Da stiller ledere i Avella opp med flyttebil eller skrur IKEA-møbler for å hjelpe kollegaen sin med overgangen til nytt bopel. 

3.Dynamo

Når landet gjenåpnet og kontoret omsider skulle fylles av gode kollegaer var det tid for en ryddesjau. Det er lett å se for seg at HR-ansatte/kontorpersonalet må brette opp ermene eller at juniorene i selskapet blir fortalt at det de må vise lagånd ved å “ta en for laget”. Men i Avella var det ledelsen som fant frem dynamoen og ryddet opp før resten av gjengen var tilbake på kontoret. 

4.Støttespiller

Våre personalledere er tilgjengelig for spørsmål stort sett døgnet rundt, og dersom de ikke vet svaret så finner de svaret. I tillegg er de støttespillere både i jobb og utenfor jobb - og finner alltid løsninger uansett hva det gjelder. I Avella er de ikke bare ledere men også venner - uansett aldersforskjell. Nestorene og gründerne i Avella tar også tid til planlagte mentormøter med alle ansatte som ønsker det der de svarer på alt fra tekniske ting til hvorfor de startet Avella. 

5.Skaper tillit

Fagledere i Avella viser tillit ved at de ansatte får jobbe selvstendig og ta egne valg. De ansatte får være med å bestemme hvordan ting skal eller burde være. Og når man ber om hjelp så gjør ikke faglederne bare arbeidet for dem, men viser heller hvordan det kan gjøres. I tillegg er de også ekstremt dyktige, noe som skaper tillit begge veier.

Fotball på Skåtøy

Disse fem eksemplene på forskjellige ledere i Avella viser at det ikke finnes én definisjon på ledelse. Tvert i mot. Ledelse har mange uttrykk. Grunnen til at vi vet det er god ledelse når vi ser det er fordi minst ett av disse eksempel inspirerte deg til etterfølgelse.