Skip to main content

Gevinstene ved APIer er mange. Ved hjelp av interne APIer kan virksomheter lettere hente ut data

Den digitale utviklingen

Den digitale utviklingen går stadig fremover, og den enkelte organisasjons evne til å holde følge med digitaliseringen og stadig nye teknologier kan være avgjørende for overlevelse og videre vekst. APIer åpner opp andre muligheter for nye mindre virksomheter til å benytte større selskapers allerede veletablerte datagrunnlag, så vel som muligheten for eldre selskaper til å koble sin historiske data til nyere teknologier via interne API-integrasjoner. API-strategien er en essensiell del av den overordnede virksomhetsarkitekturen, og det er viktig å gjøre veloverveide valg når det kommer til API-strategi for din organisasjon.

Deling og gjenbruk av data gjør seg stadig mer gjeldende for dagens virksomheter. Ved hjelp av en integrasjonsplattform tilpasset dine behov, vil deling av data kunne gjøres på en fleksibel og kostnadseffektiv måte. Samtidig vil krav til transparens, så vel som sikkerheten rundt virksomhetens data opprettholdes. Som tilbyder av data gjennom ulike APIer er du og din virksomhet ansvarlig for at denne sikkerheten ivaretas.

API og integrasjon – to sider av samme sak.

APIer og integrasjon er, ifølge Gartner, to sider av samme sak. En virksomhet kan åpne for deling av utvalgte data gjennom APIer. På motsatt side sitter andre virksomheter og kunder, som via opprettede integrasjoner, ønsker tilgang til disse dataene som deles på virksomhetenes prinsipper. Prinsippene på sin side har rot i de ulike APIene og deres egenskaper. APIer og integrasjon gjør data mer tilgjengelig for interessenter som ønsker å bygge et produkt eller en applikasjon på din bedrifts eksisterende data og tjenester.

APIer er sentrale brikker i dagens organisasjoner hvor anvendte software og integrasjoner er å anse som den moderne bedriftens ryggrad (Forrester). Vi befinner oss midt i den fjerde industrielle revolusjonen, og vi ser en stadig utvikling inne data og sammenkoblet maskinvare, kunstig intelligens og maskinlæring – for å nevne noen. APIene, som vi tidligere har kjent som kundefokuserte attributter, viser i dag hvor viktig integrasjon av ulike applikasjoner er for dagens virksomheter, samt hvor avgjørende integrasjonsplattformer kommer til å være i tiden fremover. 

Gevinsten ligger i tilpasningsevnen

Ved hjelp av APIer kan bedriften øke sin tilpasningsevne ovenfor endring og dermed lage rom for økt fleksibilitet og vekst i sine applikasjoner. Det er i evnen  
til å tilpasse seg til de hurtige endringene som kommer, den umiddelbare gevinsten ligger.

Gevinstene ved APIer er mange. Ved hjelp av interne APIer kan virksomheter lettere hente ut og nyttiggjøre seg av data lagret i gamle, så vel som nye systemer. Ved å koble sine APIer strategisk sammen over en integrasjonsplattform, kan bedrifter også dra nytte av og enkelt koble ulike teknologier sammen. Ved å benytte en API integrasjonsplattform, kan virksomheten øke produktiviteten til de IT-ansatte, samtidig som mer funksjonelle, ikke-tekniske ressurser får større mulighet til å styre sine egne applikasjoner. Ved å velge en plattformløsning over for eksempel tredjeparts APIer, har virksomheten samtidig anledning til å benytte seg av supporttjenester ved behov for å sikre at planlagte kortsiktige og langsiktige gevinster realiseres.

 

Les mer om APIer HER

 

 

 

Team Avella
Post by Team Avella
februar 25, 2024