Når du forsøker å få oversikt over alle sky-løsningene du bruker, holder det kanskje med ett ord for å beskrive det: KAOS! Når ulike apper skal snakke sammen i skyen, og flere leverandører deler og integrerer data, er det bare naturlig å føle at det kan bli litt uoversiktlig. Uansett hvor kaotisk det kan virke for deg, er dette hverdagen for Avella; Integrasjon. Helt enkelt.

Alle sky-løsningene vi omgir oss med har gjort integrasjon høyaktuelt på et nivå som vi ikke kunne forutse for noen år siden. Nå er ikke spørsmålet om vi skal integrere applikasjoner, men hvordan integrasjon i skyen vil se ut de neste årene. De fleste organisasjoner velger ikke bare én sky, men flere, og man kan fundere på hvordan man skal kunne være forberedt på en så dynamisk fremtid.

Mer sky, litt hybrid

Det vil alltid være noen systemer som ikke flyttes til skyen, uavhengig av hva bedriften selv ønsker. Dermed ser det ikke ut til at hybride løsninger forsvinner helt med det første. Imidlertid vil andelen av data integrert i skyen fortsette å øke kraftig. Det vil etter hvert bli flere applikasjoner i skyen enn on-premise, og sammenkobling av disse programmene vil etablere et stort øko-system. Med andre ord vil integrasjon i hovedsak finne sted i skyen og hybridmodellen brukes for å sammenkoble skyen med de applikasjonene som forblir on-premise.

Bygg tilkoplinger selv

Mange bedrifter investerer mer eller mindre bevisst i utviklingen av ‘point-to-point’-integrasjoner, som ikke nødvendigvis fungerer optimalt. Sluttbrukerne blir da avhengig av de ulike leverandørene, som i praksis bestemmer hvilke applikasjoner som skal tilkobles og hvordan. I fremtiden vil kundens deltakende rolle øke, en bør faktisk legge til rette for at ledere og ansatte med begrenset IT-kompetanse kan bygge integrasjoner selv, ved hjelp de av ulike verktøyene som leverandørene har. Ledere og forretning er primært beslutningstakere i organisasjonene. Ved at disse personene selv kan koble applikasjoner sammen, gir en helt annen frihet og fleksibilitet, i tillegg til mer innsikt i hvordan alt henger sammen. Dette kan også gjøre utviklingen mer skalerbar, takket være enkelt tilgjengelig data. I fremtiden kan du kanskje forestille deg hvordan ulike applikasjoner du bruker, vil samhandle og synkronisere med hverandre. Det er da viktig at IT legger til rette for en slik samhandling.

Behov for en fleksibel integrasjonsstrategi

En fleksibel tilnærming der all integrasjon ikke finner sted samtidig blir stadig mer populær. En rekke selskaper ser ut til å tro at integrasjon krever en “alt eller ingenting“-tilnærming. Det er feil! Det er nesten alltid fornuftig å bruke en smidig tilnærming der integrasjoner skjer trinnvis. Å bryte ned visse funksjoner i applikasjoner for å synkronisere og integrere bare de data som er av umiddelbar betydning, for deretter å langsomt bygge videre på dette, vil være den metoden som får best gjennomslag. Med andre ord vil vi se mer fleksible integrasjonsstrategier enn å bare integrere alt på en gang.

Prediktiv analyse blir mer viktig

Med så mye data som kobles sammen, og samlet, er det fornuftig å bruke ressurser på å analysere data for å bedre kunne forutsi fremtidig resultater. Prediktiv analyse bringer statiske tilnærminger, som bidrar med dypere innsikt, og bruker eksisterende data for å forstå markeder og planlegge for fremtidige strategier. Det forventes at denne type analyse vil ta programvaremarkedet med storm de neste årene, og riktig bruk av integrasjon i skyen vil bli en viktig brikke.

Nye teknologier

Flere har allerede investert i kunstig intelligens, maskinlæring eller IoT. Kunstig intelligens er med å forandre måten vi samhandler med datamaskiner på, mens maskinlæring hjelper produsenter og andre til å drive sine prosjekter frem. På samme måte forventes IoT å revolusjonere de fleste enheter vi allerede bruker i dag, og koble disse til internett. Alt dette vil generere enorme mengder data. Disse dataene skal brukes, deles og behandles av ulike applikasjoner, noe som gjør riktig integrasjon enda mer viktig. Uansett hvilke nye teknologier som dukker opp, vil løsningene for integrasjoner i skyen måtte ta hensyn til dette.

Hvordan være forberedt på det som kommer?

Cloud Integration kan virke som dagens tech buzzword, men det er mer enn det kaoset du kanskje ser på overflaten. Mange organisasjoner har store utfordringer med å flytte data mellom ulike applikasjoner. For dem har integrasjon i skyen gitt en flying start, og bidratt til å kutte kostnader, synkronisere applikasjoner på en enklere måte og redusere menneskelig innsats for å få utarbeidet gode analyser.

Fremtiden for integrasjoner i og til skyen vil innebære fokus på nye teknologier som kunstig intelligens, maskinlæring, IoT og integrering av arbeidsflyt. Bedrifter vil ha behov for å starte med implementering av dataintegrasjon ved hjelp av smidige modeller for å koble dagens økosystem med fremtidens løsninger. Vi vil også komme til å se at organisasjoner vil bli i stand til å oppdage og bygge nye koblinger selv. Fokus vil være mer på ren sky enn en hybrid løsning, med forutsigbar analyse som den sentrale driveren.

Det er spennende tider vi går i møte, og er du forvirret og ikke klarer se forbi det kaotiske, hjelper vi deg gjerne. Fra start til mål. 

For Avella er det: Integrasjon. Helt enkelt.