Hvorfor er en sentralisert API-strategi viktig?

Dagens moderne applikasjoner lever eller dør basert på tilgjengeligheten av offentlige og interne APIer.

Vi har tidligere skrevet om hvordan APIer spiller en viktig rolle i modernisering av forretningsarkitektur – og muliggjør digital transformasjon. Hvor lett er det egentlig å bygge en API-økonomi? En som kan tilpasses for å overvinne utfordringer som er i bedriftens eksisterende arkitektur og teknologi. Er det noen anbefalt tilnærming? Eksisterer det noen gode metoder? Vi i Avella har god erfaring med å byge denne typen arkitektur, og vet hva man må vurdere for å finne gode løsninger til disse utfordringene.


Hva er et API?

Et API er en forkortelse for Application Programming Interface. Dette er et grensesnitt som gjør det mulig å kommunisere med en tjeneste og tilgjengeliggjør funksjonalitet til andre tjenester. Et API kan ha mange former, men når vi snakker API i dag, er det i de fleste tilfeller snakk om et web-API. Det er API som bruker HTTP-protokollen for å snakke med hverandre, noe som vil si at de snakker over nettverk på samme språk som en nettleser gjør.

Verden blir digitalisert

Verden blir digitalisert, og alle dine digitale kanaler er tjenester. Hjemmesiden, mobilappen og lagersystemet er tjenester. Dette er den digitale hverdagen for de fleste private og offentlige virksomheter. Den store endringen som har kommet de siste årene er fremveksten av såkalte offentlige APIer, dette er et API som eksponerer data eller tjenester bedriften ønsker å tilgjengeliggjøre for offentligheten eller en ekstern partner. Dette stiller store krav til at disse APIene er godt designet, dokumentert og ikke minst at navngivningen er konsekvent. Man ønsker at flest mulig skal bruke disse tjenestene. Ved å ha en API-strategi hvor disse elementene inkorporeres vil man senke terskelen for å bruke tjenesten.

Denne fremveksten av offentlige APIer har ført til at flere og flere bedrifter benytter digitale plattformer for å støtte sine forretningsmodeller, i tillegg til å utvikle helt nye. De nye forretningsmodellene baserer seg ikke lenger på et sett eiendeler for å produsere et produkt. De tilgjengeliggjør snarere sine digitale tjenester og data via en plattform, hvor de lar brukere, forbrukere, leverandører og partnere samhandle med hverandre, og bygger deretter tilpassede løsninger basert på hvilke behov man har.

shutterstock_1770410255
Micro-services

I tillegg til behovet for offentlig APIer, så har det også vært et enormt skifte innenfor IT mot å lage mindre og skalerbare tjenester, såkalte micro-services. Disse mindre tjenestene blir da koblet sammen for å lage større tjenester. For å kunne oppnå dette må hver av micro-servicene ha et grensesnitt som er lett for en utvikler å forstå, APIene kan derfor ikke lenger designes i et vakuum. Det må være et sentralisert initiativ hvor grensesnittene er konstruert på samme måte, slik at brukerne kun trenger lære seg terminologien en gang.

Gode APIer er et verktøy som lar tjenestene dine kommunisere med andre tjenester, både internt i bedriften og med andre eksterne tjenester. Et dårlig API vil jobbe i mot sin hensikt. Det vil gjøre denne kommunikasjonen mer vanskelig, og det vil være umulig å skalere tjenesteporteføljen for bedriften. Bedriften vil da ikke være i stand til å imøtekomme fremtidige behov.

Avella

Avella har lang erfaring fra slike løsninger, og spesialiserer seg på digitale plattformer, integrasjon og effektiv bruk av APIer.