Slik bygger vi kompetanse. Helt enkelt.

- IBM ACE -

I Avella har vi kontinuerlig fokus på å videreutvikle oss. Det er for å henge med i tiden, og slik at vi kan levere stadig bedre og enklere integrasjonsløsninger til våre kunder. Undersøkelser viser at selv om kursing og videreutdanning internt er kostbart, har det en betydelig høyere ROI enn å rekruttere tilsvarende kompetanse eksternt: så mye som 1,5-3,0. Det er heller ikke til å stikke under en stol at alle konsulenthus er til en viss grad “CV-fabrikker”, og kurs og sertifiseringer er en av flere måter å bygge ut CV-en. I tillegg er et visst antall sertifiseringer en del av kravene for å beholde vår partnerstatus med IBM.

Det verdt å ta med seg at selv dersom man ikke består sertifiseringen, kan man fremdeles ha lært mye fra å følge studieløpet.

For å sikre kompetanseutvikling har vi i Avella organisert oss i ulike team, der hver av våre ansatte deltar i (minst) to. Ett av disse teamene er Kompetanseteam ESB, som dekker feltet integrasjon med særlig fokus på on premise-løsninger. Vi har også et eget team med ekstra fokus på cloud, og begge disse kompetanseteamene har fokus også mot hybride løsninger.

I kompetanseteam ESB startet vi høsten 2021 en studiegruppe for sertifisering på IBM App Connect Enterprise (ACE) versjon 11, som “IBM Certified Solution Developer”. IBM har allerede lansert versjon 12, men den mangler per i dag Solution Developer-sertifisering. Dette er en svært krevende sertifisering som demonstrerer både bredde- og dybdekunnskap. Det gjør den til en sjelden medalje å få. Samtidig er sertifiseringen et bevis på at du virkelig kan grok’e ACE, noe som er viktig for å demonstrere hvilken kunnskap vi i Avella sitter på. 

I tillegg er det verdt å ta med seg at selv dersom man ikke består sertifiseringen, kan man fremdeles ha lært mye fra å følge studieløpet.

Hva er ACE?

IBM App Connect Enterprise - kjent som IBM ACE, eller bare “ACE” - er et enterpriseverktøy for utvikling og drift av integrasjoner, egnet for både on premise, sky- og hybrid-deployering. ACE er sentralt i IBMs økosystem for integrasjon, og er velegnet til bruk sammen med IBM Cloud Pak for Integration

ACE hører til produktgruppen App Connect. Denne igjen deles i to utgaver:

  • - Enterprise
  • - Designer
  •  

Vi fokuserer på Enterprise versjonen. Verktøyet gjør at man kan utvikle interaksjoner og samhandling mellom ulike systemer gjennom en “drag and drop”-interface. Dette reduserer mengden kode som skrives, noe som gjør integrasjonene mer oversiktlige og forenkler debugging. Det legger også til rette for at ulike integrasjoner følger de samme prinsipper og mønstre, noe som gjør det lettere for dem som ikke har utviklet den gitte integrasjonen å gjøre et feilsøk eller en utvidelse. Av erfaring er vi ganske gode på denne typen standardisering og transparens.

Sertifiseringen dekker mye man ikke bruker i dag-til-dag utvikling, men en innføring i totalbildet gir et godt grunnlag, slik at vi kjenner til hele verktøykassen som ACE tilbyr. Det gjør oss alle til mer komplette utviklere.

Message Broker og Integration Bus

IBM ACE var tidligere kjent som Message Broker og Integration Bus. Vi har en håndfull utviklere som er sertifisert på IBM Integration Bus, som i dag jobber på ACE. Disse har vi i studiegruppen benyttet oss av som støtte for å svare på spørsmål og til å avklare det vi har vært usikre på. Det har også vært en god støtte å vite at også disse hadde behov for flere forsøk før de besto sertifiseringen.

ACE integrasjon

Eksempel på en integrasjon i ACE. Data flyter fra input-noden øverst til venstre, og bortover mot høyre. Output-noden øverst til høyre putter en melding på kø, som hentes av input-noden nede til venstre. Derfra flyter data til output-noden til høyre. Se paletten til venstre hvor man kan finne ulike node-typer som er forhåndskonfigurert for en rekke typiske operasjoner. I hver node kan man sette de nødvendige innstillingene for en gitt node, slik at de fleste noder ikke krever at du skriver noe kode for hånd.

Å lese sammen er både effektivt og motiverende!

Å gå sammen som gruppe for å ta en sertifisering gjør det lettere å jobbe jevnt og å holde motivasjonen oppe, særlig for en sertifisering som er så omfattende.
For å illustrere; våre samlede notater for hele kursmaterialet dekker nærmere 100 A4-sider, og dekker en studieguide med 180 separate lenker til dokumentasjon (som ofte har underlenker videre derfra). Jeg har definitivt hatt eksamener på universitetet som har mindre bredde og/eller dybde enn dette!

Vi gjør alle dette parallelt med full grad av fakturering ute i prosjekt. Det gjør det desto viktigere å ha struktur og samarbeide, for å gjøre tidsbruken vår så effektiv som mulig. Vi holder hverandre ansvarlig og sikrer fremdrift, samtidig som samarbeidet gjør lesingen til en mer positiv prosess.

Kurs notater

Eksempel på notater fra studiegruppen. Det er en kombinasjon av uthevet skrift, lenker og huskeregler, samt best practise.

For å få til dette med en viss struktur og fremdrift har vi satt oss sammen hver tirsdag etter arbeidstid. Til hver uke har alle fått i oppgave å lese en seksjon fra pensumet. I tillegg har en person fått i oppgave å ta notater fra den seksjonen og presentere det under møtet. På den måten får vi all informasjonen inn to ganger, og bygger i tillegg en felles side internt med notater og oppsummeringer. Fordelingen gjør også at det blir litt mindre på hver.

Planen var å kombinere digitale møter med enkelte møter på kontoret for mer “hands-on” gjennomganger og litt sosialt, men etter hvert som pandemien utviklet seg ble det kun digitale møter. Mot slutten av desember i fjor var alle seksjonene gjennomgått, og i januar gjorde vi de første forsøkene på å ta sertifiseringen.

"Det er i motgang det går oppover"

Vi var alle forberedt på å trenge flere forsøk for å bestå, men det var likevel en forsiktig optimistisk gjeng som dro til Glasspaper på Bryn for å ta testen første gang. Summen var dessverre null beståtte; men moralen var like høy!

Mennesker på bar

Det gikk ikke som håpet ved første forsøk, men like blide (nesten). Espen Kristensen, Michael Glomnes, Aila Aspås, Kjetil Svihus. Resten av studiegruppen inkluderer Jesper Dahl Ellingsen og Viktor Kind Svendsen.

Målet er fremdeles å få bestått! Heldigvis er Avella generøse når det kommer kompetansebygging, så å ikke betale for flere forsøk har aldri vært tema.

Veien videre - vil vi lykke med sertifiseringen?

Et viktig poeng på veien er at selv om alle som har deltatt ikke lykkes med å ta sertifiseringen, ligger det likevel mye læring i å bare følge studieplanen og -prosessen. Vi har alle lært mye mer om ACE enn det vi kunne fra før. Både de som var helt “grønne” og aldri har utviklet på ACE før (les: undertegnede), og de som har noen års fartstid. Vi er alle motivert for å studere videre, med mål om å bestå. I mellomtiden har enkelte av oss tatt noen lettere ACE-sertifiseringer, der vi ser at vi kan det meste “baklengs og på rams” uten å lese spesifikt for disse.

 Vi står på videre utover høsten 2022!

Red anm: Espen besto sin sertifisering 7/9-22!