Hvordan ser fremtiden ut for integrasjon i skyen? Cloud Integration kan virke som et nytt tech buzzword, men det innebærer mer enn det kaoset du kanskje ser på overflaten. Mange organisasjoner har store utfordringer med å flytte data mellom applikasjoner. En styrt tilnærming til Integrasjon bidrar til å kutte kostnader, synkronisere applikasjoner på en enkelt måte, og redusere menneskelig
innsats for å få arbeidet gjort. 

Det er Integrasjon. Helt enkelt.

Alle skyløsningene vi omgir oss med har gjort integrasjon høyaktuelt på et nivå som vi ikke kunne forutse for noen år siden. Nå er ikke spørsmålet om vi skal integrere applikasjoner, men hvordanDe fleste organisasjoner velger ikke bare én SaaS-applikasjon, men flere, og det er lett å lure på hvordan man skal være forberedt på en dynamisk fremtid. 

Mer sky, litt hybrid

Det vil alltid være noen systemer som ikke blir flyttet til skyen, uavhengig av hva bedriften selv ønsker. Dermed må vi ha en tilnærming for å knytte datasenter med skyen. Dette gjør at en må ha orden i eget hus. Det vil etter hvert bli flere applikasjoner i skyen enn ”On Premise”, og sammenkobling av disse applikasjonene vil være det som skaper verdi fremover. Det er denne sammenkoplingen som kan beskrives som en Hybrid Integration Plattform (HIP). 

Mange virksomheter velger seg gjerne en preferert skyleverandør. Vi ser ofte at de kan bli overrasket over at andre leverandører av kritiske applikasjoner som er i bruk, ikke nødvendigvis er tilgjengelig på den skyen de selv har valgt. Dette kan løses med integrasjon. Helt enkelt.

Bygg tilkoblinger selv

Mange bedrifter investerer mer eller mindre bevisst i utvikling av punkt-til-punkt-integrasjoner, som ikke nødvendigvis fungerer optimalt. Sluttbrukerne blir da avhengige av ulike leverandører, som i praksis bestemmer hvilke applikasjoner som skal tilkobles og hvordan. Hvorfor skal leverandørene bestemme hva som kan integreres? Hvorfor ikke heller ta kontroll og styring over integrasjonene dine? Det er tross alt dine data det handler om. 

Det er nå mulig å legge til rette for at ansatte med begrenset IT-kompetanse kan bygge integrasjoner selv. Dette ved hjelp av ulike verktøy som leverandørene av de ulike løsningene har. Ved at disse ansatte selv kan koble applikasjoner sammen, vil det gi en helt annen frihet og fleksibilitet, i tillegg til mer innsikt i hvordan alt henger sammen. Dette vil også gjøre utviklingen mer skalerbar takket være enkelt tilgjengelige data. I fremtiden kan du kanskje forestille deg hvordan ulike applikasjoner du bruker vil samhandle og synkronisere med hverandre. Det er da viktig at IT legger til rette for en slik samhandling før de ansatte tar seg til rette. For at dette skal fungere må din virksomhet ta kontroll og styring over egne integrasjoner.

Behov for fleksibel integrasjonsstrategi

En fleksibel tilnærming, der all integrasjon ikke finner sted samtidig, blir stadig mer populær. En rekke selskaper ser ut til å tro at integrasjon krever en “alt eller ingenting”-tilnærming. Det vil vi påstå er feil! Det er nesten alltid fornuftig å bruke en smidig tilnærming der integrasjon skjer trinnvis.

Å beholde punkt-til-punkt-integrasjonene dine fremfor en HIP fører til at du blir styrt av mange leverandører, og gir liten fleksibilitet på hvordan du kan endre din virksomhet. Det vil ganske raskt også bli vesentlig dyrere enn å investere i en hybrid integrasjonsplattform.

 Å bryte ned visse funksjoner i applikasjoner for å synkronisere og integrere kun de data som er av umiddelbar betydning, for deretter å langsomt bygge videre på dette, vil være den metoden som får gjennomslag. Med andre ord vil vi se mer fleksible integrasjonsstrategier enn å bare integrere alt på en gang. Start med et API som gjør verdifull data tilgjengelig for flere på en enkel måte. Det som virkelig koster er å overlate dette til tilpasninger i hver enkelt applikasjon for deretter å være avhengig av at leverandøren har tid til å gjøre endringene du før eller siden trenger.

Hvordan går min virksomhet frem?

De store gevinstene vil komme når dere klarer å tilrettelegge for at flere ansatte kan bygge koblinger til virksomhetens data. Men hvordan går man frem?

  1. Først må du ha på plass en integrasjonsstrategi som tilrettelegger for selvbetjent integrasjon.
    Dette kan være kostbart, men gevinsten kommer i andre enden når virksomheten har tilgang og kontroll på riktig data til rett tid. Da vil flere selv kunne automatisere sin arbeidsflyt ved hjelp av integrasjon.

  2. Start deretter med et API som gjør verdifull data tilgjengelig for flere på en enkel måte.

  3. Be om hjelp!

Hvis du er forvirret og integrasjoner bare ser kaotiske ut, hjelper vi deg fra start til mål. For oss er det: Integrasjon. Helt enkelt.