MQ-as-a-Service:
IBM MQ. Helt Enkelt.

Skrevet av: Espen Kristensen

MQ-as-a-Service er et nytt tilbud fra Avella, som trolig er først i det norske markedet til å tilby dette. Vi i Avella mener at MQ er et ‘must’ for alle bedrifter som har integrasjoner. Å få MQ levert as-a-Service vil forenkle anvendelse og drift for dere som bruker IBM MQ, eller ønsker å komme i gang med meldingstjenester. Det er MQaaS - helt enkelt!

As-a-service er en tilbudsmodell hvor man i stedet for tradisjonelle lisenser, som er bundet til en satt mengde funksjonalitet og bruk, betaler for en abonnementstjeneste. Da får man tilgang til all funksjonalitet, og betaler kun for det man faktisk bruker.

Avella lanserer MQaaS!

Nytt fra Avella nå er at vi tilbyr MQ-as-a-Service. Dette gjør vi ved bruk av IBM MQ. Vi tilbyr en komplett løsning der vi setter opp og konfigurerer en skalerbar IBM MQ-instans, enten on-premise, i sky eller som en hybridløsning, tilpasset deres behov. Vi tilbyr dette sammen med et ønsket nivå av support, enten på mail eller vakttelefon. Dette gjør det lettere for eksisterende MQ-brukere å effektivisere og forenkle driften. For nye kunder som trenger en meldingstjeneste, gjør vi det svært enkelt å komme opp og gå med IBM MQ.

Avella er trolig den første leverandøren til å tilby denne modellen. Vi er det største fagmiljøet på integrasjon i Norge og har lang erfaring med meldingstjenester blant annet gjennom et tett samarbeid med IBM. Vi har bred erfaring med IBM MQ fra både on-premise, skybaserte og hybride løsninger. Her kan vi blant annet skilte med vår egen IBM Champion Thor Ingham (CTO) - som den eneste i Norge, og en av fire i Norden. Thor opererer sådan som en ledestjerne på sitt fagfelt; men han er langt fra den eneste i Avella med både bredde- og dybdekompetanse innenfor integrasjon og meldingstjenester.

Hva er IBM MQ - og hva brukes det til?

Meldingstjenester er en god måte å skape løskobling av tjenestene dine, altså at de ulike tjenestene kan operere og endres uavhengig av hverandre. Det åpner også for asynkron kommunikasjon, altså at tjeneste A kan sende meldinger til tjeneste B uten å vente på svar før den kan fortsette kjøringen. Slik unngår man ‘spagetti-kode' der det er vanskelig å endre tjeneste A fordi tjenestene B, C, D og så videre, har tette avhengigheter mot A, slik at disse også krever endringer. I tillegg sikrer det at alle meldinger kommer frem, eller blir tatt vare på. Dermed blir det lettere å gjøre endringer, og man kan øke utviklingstempoet og komme raskere på markedet med nye tjenester og ny funksjonalitet. I dagens marked ser vi at dette blir stadig viktigere; 'first-to-market’ har aldri vært mer kritisk og utfordrende enn det er i dag - særlig for store aktører.

Vi i Avella mener at alle middels til store bedrifter har et behov for en meldingstjeneste som en sentral del av integrasjonene i bedriften. Dette kan være bindeleddet som bedrer informasjonsflyten mellom ulike systemer, uten at systemene blir avhengige av hverandre. Kjetil Svihus hos oss har tidligere skrevet om IBM MQ, hva en meldingstjeneste er og hvorfor det kan være relevant for deg.

MQ + aaS = MQaaS
Derfor trenger din bedrift det!

As-a-service er en tilbudsmodell hvor man i stedet for tradisjonelle lisenser, som er bundet til en satt mengde funksjonalitet og bruk, betaler for en abonnementstjeneste. Da får man tilgang til all funksjonalitet, og betaler kun for det man faktisk bruker. Slik unngår man å bli sittende med mer kapasitet enn det man trenger, og slipper å “kaste penger ut av vinduet”.

IBM er en anerkjent leverandør med en robust løsning for MQ. For brukere med lavt volum vil en klassisk on-premise IBM MQ ofte bli unødvendig dyr. IBMs skyløsning gjør det mulig å kjøre en lettvekts MQ-tjeneste, og med vår as-a-Service modell på toppen, gjør vi det svært enkelt for din bedrift å komme i gang. Avella kan uansett tilby MQaaS enten på sky, on-premise eller en hybridløsning. Dere forteller oss hvilke behov dere har og hva slags support dere ønsker, så fikser vi resten - helt enkelt!

EuroNext VPS krever IBM MQ

Én type bedrift som trenger MQaaS, er finansinstitusjoner. Alle finanshus og banker som bruker EuroNextVPS (ENVPS) er pålagt å bruke enten IBM MQ eller én annen tilsvarende løsning. Dette omfatter de fleste aktører i den norske finanssektoren, og basert på vår erfaring anbefaler vi at man velger IBM MQ. 91 av verdens topp 100 banker bruker IBM MQ. Det samme gjelder 85 % av Fortune 500. 

Vi i Avella har erfaring fra flere prosjekter på finansmarkedet, og vår seniorkonsulent Tor Einar Dørum erfarer at “når man bruker IBM MQ til å automatisere kommunikasjon med ENVPS, forenkler dette arbeidet og forsikrer mot menneskelig feil. Ved å bruke MQaaS koblet mot sky, vil din institusjon ende opp med kun én regning, og lite bryderi med oppsettet.” MQaaS er lett tilgjengelig og fleksibel tjeneste for de som må bruker VPS.

EuroNext
Ole Morten Boldevin

Trenger du hjelp med IBM MQ, eller MQaaS?

Er dette aktuelt for din bedrift - ta kontakt! Du når vår salgssjef Ole Morten på mail eller telefon 928 38 279. Dersom du vil prate fag eller har oppfølgingsspørsmål, er det bare å nå ut til en av oss.