Selv om TINE har 10 000 kuer og geiter og Avella har 0, så har integrasjonsreisen sammen vært unik.

 

I går arrangerte Avella, sammen med IBM, sitt årlige integrasjonsseminar i fantastiske omgivelser i Oslo sentrum. Vi fikk høre Kristian S. Jensen fra Gartner fortelle om hvilke utfordringer de opplever at organisasjoner har knyttet til integrasjon og digitalisering. Han tok oss med gjennom modenhetsmodellen som Gartner har utarbeidet knyttet til dette området, Gartner Integration Maturity Model.

Gartner's Integrations Maturity Model

Integrasjonsreisen med TINE

Vi fikk også høre Siri Torgersen, Integrasjonsansvarlig hos TINE, og Thor Ingham, vår egen CTO, fortelle om integrasjonsreisen TINE har vært på de siste årene. TINE har, sammen med Avella, etablert en robust integrasjonsplattform, med gode prosesser og rutiner for hvordan integrasjoner skal håndteres. Dette har dannet fundamentet for den videre digitaliseringsreisen til TINE.

Integrasjon. Helt enkelt.

Til slutt snakket Thor Ingham om hvordan vi i Avella gjennomfører integrasjonsprosjekter, og viktigheten av å ha en god samarbeidsmodell. Denne må understøtte både hvordan integrasjonsarbeidet gjennomføres med prosesser og rammeverk, men også omforente prinsipper for arkitektur og integrasjon.

Thor Ingham

 

Vi ønsker å takke alle deltagere for aktiv deltagelse i arrangementet, og at vi lykkes i å skape en arena for diskusjoner rundt et så fundamentalt og viktig tema som integrasjon. Vi ser frem til å fortsette diskusjonen igjen i 2022.