Bruk APIer til å skape nye verdistrømmer

Google's API guide (Apigee) demonstrerer hvordan utvikling og bruk av API-er kan ha positive ringvirkninger for bedriften din - både internt og eksternt. Internt er et API en god måte å modularisere (splitte opp) kode, tilgjengeliggjøre dataene du sitter på og legge til rette for gjenbruk, både i andre prosjekter og andre deler av bedriften.

Eksternt kan tilgjengeliggjøring av data via et API skape en ny verdistrøm, ved at man kan selge tilgang til API og data. Et eksempel på dette er Twitter, som selger flere APIer: disse lar utviklere, bedrifter og akademikere søke i "tweets", oppdage trender, forstå hvilke temaer som er aktuelle i et gitt område, og utforske hva som diskuteres innen et spesifikt tema. Det skaper en direkteinntekt gjennom salg av tilgang, men har også potensiale til å skape nye innsikter innad i bedriften ved å analysere andres bruk av ditt API.

Mange bedrifter sitter på store mengder data, men mangler verktøyene for å utnytte potensialet som ligger i dem. Data-drevne bedrifter er ledende på innovasjon globalt. Å utvikle et API er et godt første steg mot bedre utnyttelse - og eksponering av API-et utad kan gi inspirasjonen dere trenger for å finne nye, forbedrede bedre løsninger!

Dersom man bruker Google's plattform, gir verktøyet Looker deg muligheten til å bygge rapporter som gir et oversiktsbilde over bruken, på tvers av alle dine APIer. Her kan man fort finne inspirasjon til nye tjenester og løsninger som kan komme dine kunder til gode - eller kanskje til noen nyttige verktøy internt?

Din Bedrift AS

Som et enkelt eksempel, se for deg at Din Bedrift AS sitter på en mengde data fra to ulike kilder - ett kunderegister og en håndfull værsensorer. Disse har man valgt å gjøre tilgjengelig via et API bestående av ulike endepunkter (Et endepunkt er en “adresse” du kan bruke til å hente ut data, på samme måte som du bruker en nettadresse til å hente en nettside). Dette APIet er delt inn i to deler: Internt, bestående av interne endepunkter, og eksternt, med eksterne endepunkter. De interne endepunktene håndterer sensitive data fra kunderegisteret; navn, personnummer og lignende. De eksterne har mindre sensitive data fra kundene - for eksempel antall bestillinger av Produkt A - i tillegg til data som er helt “ufarlige”, i vårt tilfelle værsensorer.

Interne og eksterne APIer

Din Bedrifts API, og tre eksempel-kunder

Her kan vi se at Din Bedrift AS har noen interne tjenester: disse har tilgang til alle data, akkurat slik de ønsker. Samtidig har Din Bedrift AS solgt tilgang til APIet sitt til Bedrift A, Bedrift B og Bedrift C. Disse får da fri tilgang til de eksterne data og kan designe sine egne løsninger, som gjør kule ting med disse. Det gir en direkteinntekt gjennom prisen for APIet, men analyse av hvordan det benyttes kan i tillegg gi inspirasjon til nye interne tjenester, eller eventuelt nye endepunkter i APIet. Dette kan bidra til ytterligere verdiskapning i bedriften.

Personvern

Personvern er et ekstra viktig hensyn når man skal selge tilgang til data. Det er da viktig at man har transparens ut til brukeren av tjenesten, slik at de forstår at dataene de deler med deg også vil deles videre med tredjeparter - enten i sin helhet eller delvis. Her har GDPR og PSD2 tatt store steg i riktig retning for å gi sluttbrukere eierskap over egne data, og mulighet til å gi informert samtykke. Man kan også aggregere eller på andre vis anonymisere dataene sine før de eksponeres eksternt. Dette er lurt å ha i bakhodet når man vurderer å eksponere APIet sitt til eksterne aktører - men det bør ikke være en “showstopper”.

Ole Morten Boldevin

La en av våre erfarne arkitekter hjelpe deg på vei med din API-reise, for å skape nye verdistrømmer!

Ta kontakt med Ole Morten Boldevin,
boldevin@avella.no hos Avella AS