Hva betyr egentlig det, og hva kan ulike årsaker være?

 

Flere undersøkelser som er gjort viser at så mange som 8 av 10 digitaliseringsprosjekter mislykkes i større eller mindre grad.

Ofte settes prosjekter i gang uten at all nødvendig data er tilgjengelig. Det betyr blant annet at:

Dataene har for dårlig kvalitet, ikke er tilgjengelige eller er utdaterte

Tjenestene og systemene du trenger tilgang til er ikke tilrettelagt for å kunne dele data og funksjonalitet

Manglende samarbeid mellom forretning og IT

Manglende samarbeid og koordinering mellom team

 

Manglende samarbeid mellom forretning og IT kan få store konsekvenser. Hva skjer når utvikleren ikke forstår forretningsbehovet, eller forretning ikke forstår kompleksiteten i gjennomføringen? Grunnleggende felles forståelse og forankringer er kritisk, blir gapet mellom forventning og faktisk leveranse for stort blir det feil.

4 steg til suksess

 

1 - Gjør et skikkelig grunnarbeid. 
Dersom arkitektur, governance og verktøy er på plass, er veien videre vesentlig enklere å gå

2 - Forretningsmål må forankres. 
De bør konkretiseres og være tydelige uten å gå inn på løsningsforslag. Ved å ha de to første stegene på plass har du etablert et godt grunnlag å jobbe videre på veien mot et vellykket prosjekt

3 - Muligheter for quick wins
Det er alltid store forventninger knyttet til digitaliseringsprosjekter. Det er mange muligheter for quick wins, som kan gi store gevinster uten alt det tidkrevende grunnarbeidet. Slike initiativer kan det være lurt å sette i gang med raskt, men selvfølgelig innenfor planlagte rammer.

4 - Stegvis tilnærming!
Det er flere måter å gjøre det på. Det viktigste er organiseringen, slik at man får raske og håndterbare leveranser som følger prinsippene. da har man oppnådd en god start på en ny måte å tenke på, i tillegg til å ha levert resultater. Med parallelle team og korte sykluser kan man levere mindre, men gode og effektive tjenester, fremfor å skulle løse alt på en gang.

Why 84% Of Companies Fail at Digital Transformation