Har du forsøkt, men ikke fått det helt til? Vi kan være med deg hele veien gjennom digitaliseringsanalysen Digitalisering på 1-2-3, der vi hjelper deg å sortere trådene og gi deg en klar retning videre mot vellykkede Digitaliseringsprosjekter.

1. Kartlegging

Før man starter opp må man kartlegge situasjonen man står i akkurat nå. For at et digitaliseringsprosjekt skal lykkes kan det være greit å ha en god oversikt over as-is situasjonen og hvilke utfordringer og muligheter som er tilstede med dagens portefølje.

Så hva kan Avella hjelpe deg med:

Kartleggingsworkshop der vi gjennomfører en grundig gjennomgang av dagens IT-arkitektur, styringsmodeller og systemlandskap samt sentrale forretningsmål, pågående prosjekter og planlagte initiativer.2-4 utvalgte dybdeintervjuer med utvalgte nøkkelpersoner og/eller prosjekter som er nødvendig for å utdype informasjonen fra kartleggingsworkshopen. Gjennomgang av dokumentasjon. Basert på informasjonen fra workshopen gjennomgås relevant dokumentasjon for ytterligere bakgrunnsinformasjon.

 

2. Analyse

Dagens situasjon må gjennomgås grundig, og retningen videre bør basere seg på de potensielle veiene analysen og samtalene med ulike nøkkelpersoner viser. En slik analysefase kan bestå av flere aktiviteter. Vi har delt disse inn i tre steg:

Avdekke, analysere og beskrive potensielle quick-wins. Identifisere alternative veier videreMini-workshop for å vurdere alternativer i fellesskap

 

3. Anbefaling

Når situasjonen er kartlagt og analysert vil vi oppsummere og konkludere med forslag for veien videre. Her har vi fokusert på IT-sidens forberedelser, og ved hjelp fra våre anbefalinger vil du være i stand til å bidra aktivt i digitaliseringsprosessen, samt være i stand til å møte forretningssidens forventninger til IT.

Hva kan vi levere til deg:

- Overordnet framtidig arkitekturskisse
- Forslag til trinnvis innføring av en plattform for digitalisering
- Forslag til hovedprinsipper i en styringsmodell
- Forslag til quick-wins