Den digitale økonomien krever at stadig flere produkter og tjenester leveres innenfor et økosystem av partnere, leverandører og kunder. Verdien av digitale forretningsprosessene ligger i integrasjonen av funksjonalitetene mellom disse aktørene. APIer er blant de viktigste kanalene for slike transaksjoner der innhold blir delt og distribuert. Alle kan bygge gode APIer, men et vellykket API-program krever riktig API-strategi. 

Spørsmålet er da: Hva bør en ta høyde for i en slik strategi?

Produktifisering

En API-strategi burde ta høyde for hvordan en skal produktifisere den eksisterende tjenestekatalogen. Hvordan gjør man så dette i praksis?

Først må man kartlegge tjenestene sine, deretter må man, basert på hvilke produkter man ønsker, lage nye API, som eksponerer den nødvendige funksjonaliteten til forbrukerne.

datamaskin

Infrastruktur

Tidligere er ikke dette noe man har hatt behov å ta høyde for, fordi man har hatt tjenestene sine kjørende på et sted, enten en intern eller ekstern server. Dette er ikke lenger noe man kan ta for gitt. Nå har landskapet endret seg etter at skyteknologien har hatt sin fremtreden. Kan organisasjonen bevare den fleksibiliteten de har for øyeblikket, når kravene til skyløsninger øker? Det er derfor svært viktig å ta høyde for hvor tjenestene skal være plassert i en eventuell API-strategi.

Sikkerhet og Validering

Sikkerhet er alltid en utfordring når man eksponerer sine APIer for eksterne forbrukere. Det er nødvendig å identifisere hvilke sikkerhetsbehov man har. Dersom APIene skal tilgjengeliggjøre data for offentligheten er kanskje ikke kryptering, tilgangsstyring og validering viktig. Skal det derimot brukes som en kommunikasjonskanal, mellom din bedrifts tjenester og en eller flere strategiske partnere, blir behovet for sikkerhet betydelige viktigere. 

Implementering

Ved implementasjon av en API-strategi, vil man trenge en verktøykasse. Organisasjonen din står nå ovenfor et veiskille. Enten velger man å utvikle disse verktøyene selv. Faren ved å gjøre dette er tiden det tar å utvikle disse verktøyene ferdig, en ressurs- og tidkrevende prosess, som mest sannsynlig vil føre til at implementasjonen av API-stratgien blir utsatt. Velger man istedenfor en ferdig plattform kan man komme i gang raskere, fordi man kun trenger bruke tid på opplæring.

Vi kan hjelpe deg!

Avella kan vise deg hvordan en API-strategi kan gjøre det mulig for din organisasjon å håndtere både arbeidsmengder og data fleksibelt, selv om løsninger og forretningsprosesser i økende grad distribueres over komplekse økosystmer med ulike skytjenester.