Smidig kan være mer enn bare et buzzword

Når vi jobber med integrasjoner, jobber vi smidig. Det innebærer hyppige tilbakemeldinger, raskere beslutninger, god kommunikasjonsflyt og evnen til å jobbe sammen i team. Men hvordan kan bedriften unngå at smidig forblir et buzzword, sørge for at smidig ikke blir ustrukturert, la teamene være selvorganiserte og samtidig drive innovasjon fremover?

Klokken slår 08:30 og det er tid for dagens første møte i det som tilsynelatende er en helt vanlig hverdag, i en helt vanlig uke, i et litt uvanlig år for «fabrikken». Kameraene kommer på, en etter en, og det er som alltid hyggelig å se teamet, kaffekoppene og forsøkene på å gre håret idet vi starter dagen sammen. Hjemmekontoret har for lengst blitt en etablert del av rutinene våre i 2021 og klesvasken som henger til tørk i bakgrunnen legges ikke merke til lenger. Det er tid for stand-up, slik har vi gjort det hver dag til samme faste tid - selv om de aller fleste akkurat i dag tilsynelatende sitter.

Ikke la smidig bare være et agendapunkt

Hvordan en bedrift velger å planlegge, organisere og drive frem leveranser avhenger blant annet av hvilket arbeid som skal gjennomføres, og hvem som skal utføre det. Det finnes en rekke metoder og rammeverk for prosjektledelse (PRINCE2, Scrum, SAFe), samtidig finner bedrifter stadig nye metoder for å drive frem komplekse produktleveranser på (eksempelvis Spotify). Å lede utvikling (både organisatorisk og teknologisk) i bedrifter handler mye om innovasjon, endringsvillighet og evnen til å tilpasse seg. Dette må ligge godt forankret i organisasjonen, teamene og alle menneskene involvert. Det handler om å være smidig. Nøkkelen til suksess kan ligge i en felles forståelse av målene som er satt, men viktigst av alt er veien som bygges for å kommer seg dit. Ikke la smidig forbli et agendapunkt. 

Å jobbe sammen mot et felles mål har mange likheter med hvordan systemer integreres. På samme måte som systemintegrasjon tilgjengeliggjør kommunikasjon av data fra et system til et annet, er det i mange tilfeller helt nødvendig at mennesker organiseres i team for å sikre god kommunikasjon og for å få innsikt i hverandres arbeid. Vi må på lik linje med systemene helt enkelt snakke sammen.

Team

Da den nye hverdagen traff

I takt med et økende behov for å integrere både system og mennesker, vil det være nødvendig å introdusere nye måter å jobbe på. Dette ble for alvor en realitet da pandemien brøt ut i 2020 og hverdagen skulle fortsette som før, samtidig som at samfunnet stengte ned. Å tenkte nytt ble en del av den daglige samtalen og ikke bare enda et punkt på agendaen for avdelingsmøtet i Q2 og et mål for 2025. Allerede før pandemien brøt ut hadde flere selskaper i økende grad begynt å se nytten av å etablere interne IT-avdelinger, fabrikker og selvorganiserende team for å håndtere leveranser på en smidig, men kontrollert, måte. Samtidig som de veletablerte bedriftene fikk en overraskende smidig overgang til den nye tilværelsen med lite nedetid gjennom å følge sine definerte prosesser, integrasjonsprinsipper og standarder, ble det for mange andre mer utfordrende å opprettholde den gode kommunikasjonen og fremdriften i en ustrukturert hverdag. Dersom vi ser på disse prosessene og prinsippene som den etablerte veien, så er det opp til menneskene å finne den smidigste måten å komme seg til målet.

Avella

I Avella er vi bl.a sertifisert i PRINCE2 Agile og SAFe. Vi vurderer alltid hvilke metoder som passer best for våre prosjekter og kunder. Vi har fokus på å styre leveranser på en smidig, men ikke ustrukturert, måte og bistår alltid med vår kompetanse og rådgivning til alle våre kunder. Det handler om å finne riktig balanse mellom smidighet og struktur. La ikke smidig forbli et buzzword, for smidig er ikke det samme som ustrukturert.

“En sprint på integrasjonsfabrikken går mot slutten og det legges til en ekstra spurt når arbeidet som ble planlagt for to uker siden skal kvalitetssikres og leveres. Boksene i Jira flyttes hyppig som brikkene i et parti lynsjakk, sjekklistene oppdateres og statuser rapporteres. Det er en hektisk tid, men når støvet omsider får lagt seg så synker pulsen og vi puster lettet ut. Nok en gang har vi gjort rent bo(a)rd og oppgavene er satt i Done. Det er duket for en ny sprint”

Har du lest disse artiklene?