IBM Integration Bus (IIB) sin arvtaker App Connect Enterprise (ACE) har vært tilgjengelig rundt ett


Med ACE har de tatt steget videre, og en kan nå velge å kjøre integrasjonsservere fra ACE i ekte kontainerstil. Det vil si at man kan konfiguere ACE til å kjøre integrasjoner rett under en integrasjonsserver og kan håndtere andre applikasjoner man har kjørende, på for eksempel Kubernetes, helt likt.

App Connect Enterprice (ACE)

Hva har så dette med kveg og kjæledyr å gjøre, tenker du kanskje nå?
Kveg vs kjæledyr (Cattle vs Pets) er en mye brukt anekdote i dagens it-arkitekturer, der mange har begynt å erstatte sine servere med kontainere (f.eks. Docker). En kan se på serveren som et kjæledyr og kontainere som kveg. Et kjæledyr krever mer pleie og er mer sår å miste enn et kveg, som kan erstattes med andre kveg. IBM begynte å støtte denne tilnærmingen for IIB da det ble mulig å kjøre den som en docker-container. Det var fremdeles krav til full installasjon av IIB, og alle integrasjonsservere måtte være under kontroll av en “Node”. Slik har det vært siden den gang det het “Broker” og Execution group”.

For å fortsette sammenligningen med kveg; tradisjonelt sett har en kjørt applikasjonene sine på en eller flere servere, som har krevd en hel del kos og pleie for at ting skal gå som forventet. Om en server datt ned, kunne det potensielt ha ført til store problemer, og ‘alle mann til pumpene’ for å få serveren opp igjen.
I en verden der applikasjoner og integrasjoner er satt til å løse ett problem hver, samt at de kjører som kontainere, så kan en se på de mer som kveg. Detter en kontainer ned, eller får problemer, så er det opp til for eksempel Kubernetes å avlive den med problemer og deretter spinne opp en ny.

Cloud Native

En slik tankegang krever omstilling fra hele IT-avdelingen, og dersom man enda ikke er klar for å ta dette steget helt ut, supporterer nå ACE det tradisjonelle oppsettet hvor en har en “Node”, som håndterer alle integrasjonsserverne sine. Dersom en allerede er på, eller ønsker en, reise mot Cloud native – da er IBM sine integrasjonsverktøy nå skrevet om og klargjort for dette.