INTEGRASJON. HELT ENKELT.
Cookie disclaimer

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) til å gjøre nettstedet mer brukervennlige for deg. Hvis du fortsetter uten å endre innstillingene dine, tillater du alle cookies fra nettstedet vårt. Du kan endre innstillingene for cookies når du ønsker det. Les mer

Jeg aksepterer!


Veien mot en god integrasjonsløsning

Alle som har forsøkt å få datasystemer og applikasjoner til å fungere som en helhet, vet at det er teknisk krevende å få alle tilkoblinger og datautvekslinger til å fungere optimalt over tid. Spesielt etter hvert som virksomheten utvikles, eller teknologien endrer seg. For å løse dette er valg av riktig integrasjonsplattform helt essensielt.

Men hvordan går du fram for å bygge en integrasjonsplattform, som lar seg tilpasse og endre, og som ivaretar informasjonsutvekslingen og samspillet i organisasjonens prosesser? Hvordan utnytter du ressursene dine best mulig underveis i prosessen, og hvordan kvalitetssikrer du egentlig dataene og sikkerheten i løsningen din?

I Avella har vi spesialisert oss på å få store og avanserte datasystemer til å snakke samme språk. Vi tilbyr spesialistkompetanse på alle nivåer innen integrasjonsfaget, fra forprosjektering og rådgiving, til implementering og forvaltning av integrasjonsløsninger.

God integrasjon av virksomhetens ressurser, samt en helhetlig og gjennomtenkt arkitektur, skaper merverdi for kundene og gjør det mulig å etablere gode løsninger som støtter en hurtig endringstakt og gir et godt grunnlag for effektivisering av forretningen.

Et godt forarbeid i integrasjonsprosessen er helt avgjørende for å bygge en god integrasjonsløsning. Selve implementeringen består av en rekke prosesser avhengig av f.eks. eksisterende løsninger, krav til funksjonalitet og tilgjengelige ressurser. Når systemet er på plass må man så sørge for å legge til rette for å forvalte system og løsninger på en god måte.

Utfordringer

Noen av utfordringene vi løser underveis

Hvordan går du fram for å bygge en IT-integrasjon, som lar seg tilpasse og endre, og som ivaretar informasjonutvekslingen og samspillet i organisasjonens prosesser fram i tid? Hvordan utnytter du ressursene dine best mulig underveis i prosessen? Og hvordan kvalitetsikrer du dataene og sikkerheten i løsningen din?

integrasjon

Hva gjør vi?

Avella AS er et uavhengig, norsk integrasjonsselskap som har spesialisert seg på å få store og avanserte datasystemer til å snakke godt sammen. Vi tilbyr spesialistkompetanse på alle nivåer innen integrasjonsfaget, fra forprosjektering og rådgiving, til implementering og forvaltning av integrasjonsløsninger.

Fokus

Vår arbeidsfilosofi

Avella AS jobber ut i fra filosofien om at de beste løsningene bare kan vokse ut fra en helhetsforståelse om hva du som kunde driver med, har behov for og satt deg mål om. Bare når vi forstår det, er det mulig å bygge den beste integrasjonsløsningen for deg.

Thor Ingham - senior rådgiver AvellaBruker du mellomvare som verktøy i integrasjonsarbeidet kan du gjøre jobben trinnvis. Da kan du ta i bruk systemet raskere og du har mulighet til å utvikle det over tid.

Thor Ingham CTO

avella_planlegge_small_1581600191_7742298


Hvordan planlegge?

For oss er det innledende arbeidet i intergrasjonsprosessen helt avgjørende for å bygge en god integrasjonsløsning.


Les mer om planlegging

avella_bygge_small_1581600299_6370807

Hvordan bygge?

Arbeidet med å implementere en integrasjonsløsning består av en rekke prosesser avhengig av f.eks. eksisterede løsninger, krav til funksjonalitet og tilgjengelige ressurser.

Les mer om å bygge

avella_forvalte_small_1581600312_5291471

Hvordan forvalte?

Våres forvaltningstjenester består av tre hovedkomponenter der du som kunde kan velge å kjøpe en eller flere komponenter.

Les mer om forvaltning

verktoy

Hva slags verktøy bør du bruke for å skape en god integrasjonsløsning?

Kløktig bruk av verktøyer har gjennom generasjoner vært selve kjennetegnet på fagmannens unike kompetanse. Det er den fortsatt.

Valget av type verktøy avgjør hvor godt integrasjonsløsningen din blir i stand til å vokse i takt med behov og målsetninger – og ikke minst, utviklingen innen datateknologien.

LES MER OM VERKTØY