Skip to main content

INTEGRASJON HELT ENKELT

Optimaliser eksisterende integrasjoner eller begynn fra scratch med en helt egen integrasjonsplatform.

 

 

Veien mot en god integrasjonsløsning

Alle som har forsøkt å få datasystemer og applikasjoner til å fungere som en helhet, vet at det er teknisk krevende å få alle tilkoblinger og datautvekslinger til å fungere optimalt over tid. Spesielt etter hvert som virksomheten utvikles, eller teknologien endrer seg. For å løse dette er valg av riktig integrasjonsplattform helt essensielt. 

Hvordan går du frem?

Hvordan går du fram for å bygge en integrasjonsplattform, som lar seg tilpasse og endre, og som ivaretar informasjonsutvekslingen og samspillet i organisasjonens prosesser? Hvordan utnytter du ressursene dine best mulig underveis i prosessen, og hvordan kvalitetssikrer du egentlig dataene og sikkerheten i løsningen din?

I Avella har vi spesialisert oss på å få store og avanserte datasystemer til å snakke samme språk. Vi tilbyr spesialistkompetanse på alle nivåer innen integrasjonsfaget, fra forprosjektering og rådgiving, til implementering og forvaltning av integrasjonsløsninger.

God integrasjon av virksomhetens ressurser, samt en helhetlig og gjennomtenkt arkitektur, skaper merverdi for kundene og gjør det mulig å etablere gode løsninger som støtter en hurtig endringstakt og gir et godt grunnlag for effektivisering av forretningen.

Et godt forarbeid i integrasjonsprosessen er helt avgjørende for å bygge en god integrasjonsløsning. Selve implementeringen består av en rekke prosesser avhengig av f.eks. eksisterende løsninger, krav til funksjonalitet og tilgjengelige ressurser. Når systemet er på plass må man så sørge for å legge til rette for å forvalte system og løsninger på en god måte.

Noen av utfordringene vi løser underveis

Hvordan går du fram for å bygge en IT-integrasjon, som lar seg tilpasse og endre, og som ivaretar informasjonutvekslingen og samspillet i organisasjonens prosesser fram i tid? Hvordan utnytter du ressursene dine best mulig underveis i prosessen? Og hvordan kvalitetsikrer du dataene og sikkerheten i løsningen din?

Avella illustrasjoner (800 × 800 px)-2

Hva vi gjør

Avella AS er et uavhengig, norsk selskap som har spesialisert seg på å få store og avanserte datasystemer til å snakke godt sammen. Vi tilbyr spesialistkompetanse på alle nivåer innen integrasjonsfaget, fra forprosjektering og rådgiving, til implementering og forvaltning av integrasjonsløsninger.
 

Vår arbeidsfilosofi

Avella AS jobber ut i fra filosofien om at de beste løsningene bare kan vokse ut fra en helhetsforståelse om hva du som kunde driver med, har behov for og satt deg mål om. Bare når vi forstår det, er det mulig å bygge den beste integrasjonsløsningen for deg.

 

Spesialistkompetanse

Vi som jobber i Avella har spesialistkompetanse på alle type verktøyer som markedet tilbyr – og vi velger å bruke dem med omhu, for at du skal få mest mulig ut av ressursbruken din. Men for oss er ikke verktøyet i seg selv målet, men heller menneskene som skal bruke integrasjonsløsningen. Alt handler om å skape et godt samspill mellom prosesser og systemer i hele organisasjonen din.

1-utenbakgrunn

Mennesker og prosess

Vi er opptatt av å ha en tilnærming til integrasjon som er både robust, skalerbar og forvaltningsbar over tid. For å få til dette jobber vi med en strukturert tilnærming til integrasjon, som betyr fokus på mennesker og prosess, slik som desentralisert eierskap, smidige metoder og autonome team. 

2-utenbakgrunn

Arkitektur

Det er en forutsetning for å etablere en robust og skalerbar integrasjonsplattform at det tidlig blir etablert et målbilde for arkitektur. Dette vil være førende for utviklingen av integrasjoner.  Viktige elementer i arkitekturen vil være områder som API drevet, hendelsesstyrt og løskoblet.

3-utenbakgrunn

Teknologi

Valget av teknologi er en beslutning som ofte blir gjort tidlig i prosessen. Våre viktigste vurderinger knyttet til teknologi er plattform, cloud native og at løsningen er dynamisk og skalerbar.

Hva er det vi gjør for kundene våre?

I Avella jobber vi ut i fra filosofien om at de beste løsningene bare kan vokse ut fra en helhetsforståelse om hva du som kunde driver med, har behov for og satt deg mål om. Bare når vi forstår det, er det mulig å bygge den beste integrasjonsløsningen for deg. 

DSC_1680011577(1)

Avella har over flere år bistått og utviklet Skatteetatena integrasjonsplattform innenfor innkreving. Vi jobber i dag med videreutvikling og forvaltning av løsningen.

Frame 2-1
Avella har levert kompetanse på IBM Integration Bus, API Management, Intel SOA Gateway, samt testing, design og dokumentering av integrasjoner.
Frame 3-1
Avella har levert Talend Data Services Platform som integrasjons- plattform for Skanska, i tillegg til utvikling av rammeverk for utvikling, test og drift.
Frame 4
Avella har levert prosjektledelse og arkitektur-kompetanse i forbindelse med innføring av "Transport as a service" konseptet.

Bli med å bygge fremtiden med Avella!

 I Avella vil du bli en del av et spesialistmiljø med fokus på integrasjon og arkitektur. Vil du være med å digitalisere noen av Nordens viktigste organisasjoner?