Når vi implementerer integrasjonsplattformer for våre kunder ser vi oftere og oftere at
kompleks prosesslogikk blir en del av integrasjonene.

Dette skjer spesielt hos organisasjoner som investerer tungt i skybaserte forretningsapplikasjoner. Årsaken er at skybaserte applikasjoner er mindre utvidbare enn on-premise-applikasjoner, noe som medfører behov for en annen komponent for å realisere de nødvendige tilpasningene. En mulighet kan være å skape en egen applikasjon for å imøtekomme disse ytterligere forretningsbehovene, dette kan igjen føre til et mer komplisert forretningslandskap og arkitektur.

Svært ofte er det en mye bedre løsning å bruke et Business Process Management System (BPMS) for å orkestrere forretningsprosesser. Automatisering av prosesser gjøres ved at en lager eksekverbare prosesser ved hjelp av en BPMS suite.

Utvide en integrasjonsplattform med webMethods BPMS

Det er flere forretningsdrivere for innføring av en BPMS. For en organisasjon som velger å implementere et slikt system, som en utvidelse av en eksisterende integrasjonsplattfrom, er det imidlertid følgende grunner som er de mest vanlige:

Integrasjoner blir mer komplekse og involverer flere systemer

Det er et behov for å inkludere menneskelige skritt i logikken

Det er behov for en mer avansert overvåkning enn det er mulig når du bruker en ESB

Forretningsregler blir mer komplekse

Det er behov for å foreta regelmessige endringer i forretningsregler

Med webMethods BPMS tilbyr Software AG en ledende BPMS som utnytter webMethods ESB, og er derfor ideell for organisasjoner som ønsker å utvide deres integrasjonsplattform med denne typen system.

Komponenter BPMS

webMethods BPMS består av følgende komponenter:

Designer
Design av forretningsprosesser, forretningsregler og oppgaver

Prosessmotor
Utfører prosessene

Oppgavemotor
Tilrettelegger brukeroppgaver

Regelmotor
Utfører forretningsregler beskrevet av forretning ikke en utvikler

Analysemotor
Utfører sanntidsanalyse på prosesser

Business Console
Gir en ren brukeropplevelse for å overvåke prosesser og å utføre oppgaver

Eksempel
On-Boarding prosess for nye ansatte

Et godt eksempel på en forretningsprosess som kan automatiseres ved hjelp av webMethods BPMS, er en on-boardingprosess for nye ansatte. Dette er en prosess, som både går på tvers av applikasjoner og organisasjonsenheter, og – når den er automatisert – krever en rekke grensesnitt med interne systemer og partnere.

Forretningsprosesser utformes ved hjelp av modelleringsspråket BPMN. En stor fordel med dette er at BPMN gir et felles språk for forretningseiere og prosessdesignere til å kommunisere og definere prosessene. En moderne BPMS vil også kunne generere en kjørbar prosess fra BPMN-modellen.

bpms

Figuren viser BPMN-diagram på en slik on-boarding prosess. Diagrammet er opprettet med webMethods Designer.

BPMN diagrammet er delt opp i to «pools» Rekruttering og orkestrering. Videre har vi flere «swimlanes», Employee, HR, IT, Manage Tasks. Dette gir oss et raskt overblikk over hvem som har ansvaret for hvilke oppgaver.

Prosessen starter ved at det oppstår et «event» som vi lytter på f.eks. en epost eller en status endring i et CRM system.

Når prosessen er startet, strømmer den for det første i en manuell aktivitet, som vil sette i gang en HR-ansatt til å registrere den nye personen i HR-systemet. Utførelsen av det nødvendige arbeidet er kan automatiseres, men i denne prosessen er brukeroppgaven manuell. BPMS logger når en HR-ansatt oppdaterer oppgaven og markerer arbeidet som fullført. Dersom en oppgave ikke er påbegynt innen en fastsatt tid kan en automatisere hva som skal skje videre, for eksempel sende oppgaven videre eller gi en påminnelse. Du vil legge merke til en annen brukeroppgave ved slutten av prosessen hvor en HR-ansatt får oppgaven å planlegge den første dagen for den nye ansatte.

Deretter strømmer prosessen til en parallell gateway. Denne brukes til å utføre flere aktiviteter på samme tid. Da kan de finansielle aktivitetene utføres parallelt med aktivitetene for IT-avdelingen. Videre i prosessen vil du legge merke til en tilsvarende gateway der prosessen vil vente til alle parallelle aktiviteter er utført før den eventuelt går videre til neste steg, i dette tilfellet, markere rekrutteringen som fullført.

I IT-banen er den første aktiviteten som skal utføres parallelt en forretningsregelaktivitet. Her vil en regelmotor bli brukt til å bestemme hvilken type PC og telefon den ressursen skal få.

Nå inneholder prosessen to tjenesteoppgaver som kan implementeres ved hjelp av webMethods Integration Server.

De prosessene som digitaliseres i et prosesskart via BPMN vil vise oss arbeidsflyten, aktivitetene, aktørene og deres involvering. Systemer og interaksjoner fanges opp og en kan foreta målinger i hvert prosesssteg. Dette kan vi beskrive på en enkel og oversiktlig måte og først da vet en hvor en skal investere for å oppnå en prosess forbedring.

Fleksibilitet

Bruken av et modelleringsspråk sikrer at endring av en forretningsprosess er en enkel oppgave. Når en endret prosess settes i produksjon vil eksisterende prosessinstanser laget på en eldre versjon fortsette å bruke den eldre versjonen. Alle nye forekomster vil automatisk bruke den nyeste versjonen. Dette letter kontinuerlig forbedring av aktive forretningsprosesser.

Dette understøtte og en iterativ/SCRUM-basert tilnærming, hvor du ikke implementerer hele prosessen samtidig, men kan fortsette å utvide den.

Et eksempel er den første registreringsoppgaven i modellen ovenfor. I den første iterasjonen kan dette være en brukeroppgave. I en fremtidig versjon av prosessen kunne imidlertid registreringen av den nye ansatte automatiseres for å øke effektiviteten til HR-sjefen.

Proof of concept

I Avella har vi gjort en rekke leveranser innenfor integrasjon og BPMS, og vi ser flere og flere organisasjoner som ønsker å implementere et slikt system. Vårt forslag er ofte å begynne med et «Proof of Concept». Ved å implementere en kjent prosess, kan fordeler og ulemper raskt identifiseres.

Hvis du vil vite mer om prosessmodellering eller integrasjon med webMethods, er du velkommen til å ta kontakt.

Pål Løberg
m: pal.loberg@avella.no  
t: 484 01 881

 

Vil du lese mer om Software AG og webMethods -> Her