Målet er at bedrifter kan sentralisere APIene under en skalerbar og helhetlig plattform.

 

Hva er en API management løsning?

Fokuset på APIer og API baserte løsninger har vært økende de siste årene. 

De fleste bedrifter og organisasjoner i dag er opptatt av å tilgjengeliggjøre og bruke APIer. Noen til intern bruk, andre til offentligheten. Noen få APIer er håndterbart, men hvordan håndterer man APIer på tvers av kunder og leverandører? Da trenger man en API management løsning. Digitalisering og digital transformasjon spiller en sentral rolle i bedriftene og samfunnet sin utvikling. Dagens samfunn og bedrifter blir mer og mer digitale, flere og flere systemer snakker sammen på tvers av skymiljøer, og APIer er ofte en sentral del av denne kommunikasjonen. Skal bedrifter effektiviseres og digitaliseres er en nødt til å ta stilling til en helhetlig og cloud-native administrasjon av disse APIene.  Med en helhetlig og sentralisert API management løsning kan en løse disse utfordringene ved å administrere, distribuere, kontrollere og analysere APIer som er utviklet av bedriften eller tilkoblet applikasjoner og systemer i bedrifter og på tvers av skymiljøer. Målet med API management er at bedrifter kan sentralisere APIene under en skalerbar og helhetlig plattform, der bedrifter har full oversikt over de APIer som er tilkoblet deres systemer og applikasjoner, eller som distribueres eksternt.

Kort forklart handler API management om å kunne kontrollere tilgang, samle inn og analysere data og påse at man styrer API-ene på en helthetlig måte med markedets sikreste løsninger.

Hva gjør en API management løsning?

En API management løsning lager ikke APIer, men sentraliserer kontrollen over de du har. Det betyr at en kan samle alle sine APIer under en plattform med full oversikt over ytelse og nedetid, distribuering, tilgang og andre analyser. Med en API management tilnærming vil bedrifter få god oversikt over sine APIer ved at de er sentralisert og kontrollert i en løsning, under høye ytelses- og sikkerhetsstandarder. 

Plattformen har tjenester som strømlinjeformer distribusjonen av API-integrasjonene og forenkler prosessen med å dokumentere og dele konfigurasjonene mellom utviklingsteam. Slike API management løsninger inneholder:

  • API Gateway: Denne er det viktigste aspektet ved en API management løsning og er inngangsporten til de tilkoblede systemer og tjenester. En API gateway håndterer alle routing requests, sammensetninger og protokoll transaksjoner mellom klienter og tredje-part tjenester de er koblet sammen med. De spiller en avgjørende rolle i sikkerheten av API-tilkoblinger ved å distribuere autentiseringer og enforcement protocols, inkludert TLS-kryptering og OAuth-teknologistandarder. API gateway tillater også utviklere å konsumere mikrotjenester som håndterbare APIer på en enkel måte. 

  • API utviklerportal: En API utviklerportal tjener flere formål, men har som hovedmål å tilby en selvbetjenings-hub for utviklere. I denne hub’en kan utviklere dele tilgang og API-dokumentasjon som gjør det mulig for utviklere å enkelt søke, utvikle og teste deres APIer.

  • Rapporter og analytics: En annet viktig aspekt ved API management løsningen er å tillate organisasjoner å måle bruken og annen analyse av APIer. API plattformer kan overvåke responstid, tilgjengelighet og den helhetlige ytelsen. I dette segmentet kan plattformen tilby integrerte analysefunksjoner og protokoller for å hente ut data til automatisering, rapportering og analyser. Disse analyseverktøyene spiller en viktig rolle i diagnoseringen og feilsøkingen ved integrasjonsutfordringer som kan oppstå. Slike analyse-verktøy gir også bedrifter muligheten til å fatte velinformerte avgjørelser om deres applikasjoner og tjenester. 

  • API lifecycle management: API-integrasjoner er en stor del av strategiene som omhandler digitale transformasjoner, og er en essensiell del i skaleringen av bedrifter og deres drift. API management plattformer gir bedriftene en stor fordel ved at de er med på hele livssyklusen til deres APIer, fra utvikling og til de «skrotes». Løsningen tilbyr et bærekraftig alternativ for å utvikle, teste, implementere og administrere, samtidig som en sørger for tilstrekkelige versjonskontroller.

Hvorfor trenger man en API management løsning?

Digitaliseringsstrategier og digital transformasjon handler ofte om å automatisere prosesser og det å jobbe smartere digitalt. Med en API management løsning vil en kunne skape sømløse koblinger og integrasjoner mellom digitale systemer og applikasjoner. En slik løsning vil la bedrifter enkelt automatisere, skalere og akselerere sin drift ved å inkorporere en helhetlig administrasjonsløsning.

Med overvåking av bedriftens APIer under en sentralisert plattform vil en raskt og enkelt kunne teste, distribuere, administrere og overvåke API-forbindelsene – og på den måten fjerne transaksjonskostnader og utnytte eksisterende og nye forretningsmodeller på en mer effektiv måte. Med en selvbetjent hub og utviklerportal, kan en med høy sikkerhet utvikle nye forretningsmodeller ved å distribuere APIene eksternt, enten ved å dele for at andre skal utvikle løsninger som skaper verdi til begge parter eller ved å dele mot en kostnad.