Skip to main content

Integrasjonsløsning for Lundin Energy Norway

Lundin Energy Norway var en av de ledende utvikler og produsent av olje- og gassressurser på norsk sokkel. Deres visjon var å være et ledende lete- og produksjonsselskap for olje og gass med fokus på organisk vekst, som opererer på en trygg og miljømessig ansvarlig måte. Lundin Energy Norway hadde over 400 ansatte, med 82 lisenser på norsk kontinentalsokkel, og produserte 170-190 tusen fat oljeekvivalenter hver dag i 2021. Lundin Energy Norway ble i 2022 kjøpt opp av AkerBP. Avella var en av svært få leverandører som fikk videreført sin kontrakt til AkerBP etter oppkjøpet.

Utfordringen

Avella ble valgt til å være Lundins integrasjonspartner og etablere Lundin Integration Platform (LIP) som fungerte som Lundins strategiske plattform for å håndtering av integrasjoner og meldingsstrømmer. Avella var ansvarlig for å sette opp et integrasjonsteam, som ble etablert basert på smidige prinsipper og beste praksis. Avella designet og implementerte en hybrid integrasjonsplattform, med en løskoblet arkitektur. 

Lundin_Energy_Logo_RGB-high-(1236x522)

IBM Cloud Pak for integration

Løsningen ble basert på IBMs integrasjonsplattform IBM Cloud Pak for Integration. Denne inneholder et integrasjonslag og en hybridarkitektur for skalerbare og fleksible leveranser.

I tillegg har Lundin implementert Avella sine integrasjonsprinsipper, og Avella har bidratt i ulike prosjekter med rådgivning, arkitektur, prosjektledelse og utviklingsressurser. 

Resultat

  • Økt datakvalitet

  • Forbedret sikkerhet

  • Økt styring og kontroll

  • Kontinuerlig leveranse av nye integrasjoner

  • Forsterket tillit til IT og deres leveranser

  • Fleksibel og moderne arkitektur