Skip to main content

Integrasjonsløsning for Forsvaret

Avella har i mer enn 15 år utviklet løsninger for Forsvaret. Vi har levert ekspertise innen områder som arkitektur, integrasjon og Prosessautomatisering (BPM-løsninger), primært på Software AG sin plattform, webMethods. Prosjektene Avella har bidratt på strekker seg tilbake fra integrasjonsplattformen i Golf-prosjektet, til prosessautomatisering av Heimevernet, Digipost og e-signering. 

Integrasjon fra A til Å

Avella har levert design av forsvarets integrasjonsarkitektur, utvikling av rammeverk og strategi for integrasjonsplattformen, samt driftsrutiner for webMethods-plattform. Avella har også vært ansvarlig for informasjonsmodellering, kvalitetssikring, kompetanseheving og gjennomføring av utviklingsoppgaver. Andre relevante leveranser fra Avella inkluderer tjenester og integrasjoner for prosjekter som Digipost, automatisering av prosesser for Heimevernet og tjenester knyttet til e-handel.no-portalen.

Prosjekter

Det overordnede målet for kunden er å oppnå løskobling, gjenbruk av tjenester, samt automatisering av prosesser og tjenester, ved å aktivt benytte en integrasjons- og BPM-plattform. Det overordnede målet for kunden er å oppnå løskobling, gjenbruk av tjenester, samt automatisering av prosesser og tjenester, ved å aktivt benytte en integrasjons- og BPM-plattform. Her er et utvalg av prosjekter Avella har bidratt på i Forsvaret:

 

  • LOS programmet

  • Digital postkasse

  • HRM

  • E-handel

  • Prosessautomatisering Heimevernet

  • Integrasjon Altinn