Skip to main content

Hva slags verktøy bør du bruke for å skape en god integrasjonsløsning?

Riktig valg av integrasjonsplattform er viktigere enn du tror

Kløktig bruk av verktøyer har gjennom generasjoner vært selve kjennetegnet på fagmannens unike kompetanse. Sånn er det fortsatt.

Valg av type verktøy avgjør hvor godt integrasjonsløsningen din blir i stand til å vokse i takt med både behov og målsetninger – og ikke minst, utviklingen innen datateknologien. Det som kjennetegner en god integrasjonsløsning er at den lar seg tilpasse, utvikle, skalere og vedlikeholde på en fleksibel og kostnadseffektiv måte.

Men det er kunnskapene om hva du driver med, hvilke systemer du allerede har og hvordan intergrasjonsløsningen din skal fungere over tid, som gjør det mulig for oss å gi deg svaret på spørsmålet ovenfor.

Mer om våre partnere og plattformer

Avella har spesialistkompetanse på alle type verktøyer som markedet tilbyr – og vi velger å bruke dem med omhu, for at du skal få mest mulig ut av ressursbruken din. Men for oss er ikke verktøyet i seg selv målet, men heller menneskene som skal bruke integrasjonsløsningen. Alt handler om å skape et godt samspill mellom prosesser og systemer i hele organisasjonen din – og med eksterne leverandører og samarbeidspartnere.

1

Avella er sertifsert partner med IBM, og leverer både software og tjenester i samarbeid. IBM sine plattformer utmerker seg ved at de er raske å komme i gang med samtidig som de støtter flere ulike arkitekturer.

LES MER

2-1

Avella har levert løsninger sammen med Software AG i over 10 år, og er foretrukket partner på plattformen i Norge.  Plattformen forbedrer, snarere enn erstatter, eksisterende kjerne IT-systemer. Du kan integrere hele organisasjonen til å få ny innsikt, utnytte eksisterende data effektivt, sammen med ny teknologi.

 

Microsoft_Azure-Logo

Avella er spesialister på plattformen, og har direkte tilgang til ekspertise og utviklingskompetanse i Microsoft. Vårt fokus er hele tiden å sørge for at plattformen blir utnyttet effektivt, i henhold til de krav og målsetninger den enkelte forretning har.

LES MER