Skip to main content

Metodisk tilnærming

Integrasjon er et fagområde som mange organisasjoner undervurderer, selv om det er helt essensielt om man skal lykkes med digital transformasjon. Suksessen ligger i samspillet mellom mennesker og prosess, arkitektur og teknologi.

Vår tilnærming til integrasjon er bygget på våre erfaring over de siste 15 årene, besert på og i samarbeid med noen av verdens ledende leverandører av teknologi, metodikk og rammeverk Dette har vi dokumentert i et robust metodeverk som dekker de ulike aspektene av arbeidet med integrasjon.

emptyimage

Mennesker og prosess

Suksessfull integrasjon handler om mer enn bare teknologi; mennesker og prosesser er jo kildene til verdiskapningen. Gjennom kjerneprinsippene våre desentralisert eierskap, smidige metoder og autonome team skaper vi et miljø som fremmer innovasjon og involvering på alle nivåer i virksomheten.

Arkitektur

For å bygge en robust og skalerbar integrasjonsplattform er et viktig at det etableres et målbilde for arkitektur. Vi vektlegger API-drevet arkiktektur, som sikrer sømløs og sikker dataflyt mellom forskjellige systemer. Viktig er det også å jobbe hendelsesstyrt og løskoblet, for å øke systemets tilpasningsevne og fleksibilitet.

Teknologi

I Avella er teknologivalget en nøye vurdert beslutning basert på flere kriterier, med prioritet på en enhetlig plattform og cloud native-løsninger for å oppnå fleksibilitet, kostnadseffektivitet og skalérbarhet. Vi vektlegger også dynamiske løsninger som kan tilpasse seg virksomhetens vekst og behov.


Hvorfor velge oss som samarbeidspartner?

I Avella har vi spesialisert oss på å få store og avanserte verdikjeder til å fungere bedre ved å få de ulike applikasjonene til å utveksle riktig data til rett tid. Vi tilbyr spesialistkompetanse på alle nivåer innen integrasjonsfaget, fra forprosjektering og rådgiving, til implementering og forvaltning av integrasjonsløsninger. 

Vi er fokusert på effektiv integrasjon av virksomhetens systemer, prosesser og ressurser, samt en helhetlig og gjennomtenkt arkitektur. Gjennom dette skaper vi merverdi og gjør det mulig å etablere gode løsninger som støtter en rask endringstakt og gir et godt grunnlag for effektivisering av forretningen. 

Arkitekturprinsipper for god integrasjon

Dette tar vi med oss inn i alle våre kundeengasjementer. Prinsippene blir gjennomgått og tilpasset kundens ønsker å behov, og danner kjørereglene for hvordan det skal jobbes med integrasjon.

Malbaserte prosesser

For å sikre effektivitet i våre leveranser fra dag 1 har vi utarbeidet en rekke maler, som lett lar seg tilpasse til ulike organisasjoner. Malene dekker en rekke områder og strekker seg fra mal for bestilling av integrasjoner og QA sjekklister til Sprintoversikter.

Utviklerhåndbok

Dette sikrer at de ulike integrasjonene blir utviklet enhetlig. Utviklerhåndboken inneholder områder som navnestandarder, patterns, prinsipper og regler.

Integration Maturity Model

Mye av de samme erfaringene og teoriene er også bakgrunn for det analyseselskapet Gartner legger til grunn i deres Integration Maturity Model, eller modenhetsmodell for integrasjon.

 

 

Hvordan går en fram for å bygge en integrasjonsplattform, som lar seg tilpasse og endre, og som ivaretar informasjonsutvekslingen og samspillet i organisasjonens prosesser?

Hvordan utnytter du ressursene dine best mulig underveis i prosessen, og hvordan kvalitetssikrer du egentlig dataene og sikkerheten i løsningen din? 

 

prater om integrasjon

La oss skape integrasjonssuksess sammen

Kontakt oss