Skip to main content

Hvordan planlegger du en god integrasjonsløsning?

 Det er ikke mulig å bygge et hus uten at grunnmuren er på plass.

For oss er det innledende arbeidet i intergrasjonsprosessen helt avgjørende for å bygge en god integrasjonsløsning. Det er her grunnlaget for helhetsforståelsen vår legges. Denne «etappen» inneholder en rekke tjenester og målsetninger som vi kan hjelpe deg med.

Ikoner - ledige stillinger - faggrupper osv (800 × 800 px)

En helhetlig tilnærming

For å sikre best mulig løsning definerer vi målbildet og forventningene og legger grunnlaget for integrasjonsarbeidet, samt definerer problemstilling og tilnærmingsmåte.
Tilstandsrapport

Hvordan er dagens arkitektur, teknologi og underliggende infrastruktur, og hvordan støtter det virksomhetens strategier. Vår erfaring og kompetanse rundt industritrender og beste praksis sørger for at integrasjonsløsningen understøtter strategiene.

GAP analyse

Er dagens tilnærming til integrasjon avvikende fra beste praksis? Er det et levedyktig grunnlag for å støtte oppunder organisasjonens strategi og utfordringer?

Integrasjonsrammeverk

Resultatene av gjennomgangen danner grunnlaget for et integrasjonsrammeverk. Denne inneholder, i tillegg til selve rammeverket, en dokumentert arkitektur med implementeringsplan.

Integrasjonsstrategi

Integrasjonsgjennomgangen oppsummeres i en rapport, med en integrasjonsstrategi, som er basert på selskapets andre strategier, beste praksis og teknologisk nå-situasjon.

ef8aec56e42044c5a6a0b9cd89aee6a193c8e1a5314d4cd5bb74a4760608794f

"Mange type integrasjonsløsninger jobber bare med en isolert del av datastrukturen i selskapet. Da mister du kjapt oversikt over hvordan integrasjonen skal fungere i en helhet. Helhetsforståelse er en forutsetning for å skape en god integrasjonsløsning"

 

Tor Einar Dørum
Senior Rådgiver

 

 

Hva er den beste løsningen for deg?

I en planleggingsfase avdekker Avella fort hva som er status på eksisterende løsning, og eventuelt hva som mangler. Og kanskje har du allerede en løsning som er god nok? Forskjellige kunder har forskjellige behov, men vi har erfaringen som også kan bekrefte om du i dag gjør alt riktig.

 

"Nye trender som BigData, IoT, sosial marketing og kunstig intelligens åpner muligheter i nye bransjer hver dag"

 

Nye forretningsmodeller som netthandel, delingsøkonomi og annet endrer hele markeder og skaper nye.

Dersom virksomheter skal lykkes i møte med dagens endringer i teknologi og kultur, må virksomheten være utstyrt for å tilpasse seg de endrede forholdene. Den eksplosjonsartede utviklingen av APIer, SaaS-applikasjoner, IoT og mobile enheter har skapt et massivt integrasjons behov. Skiftet i måten vi kobler enheter og systemer tvinger frem en IT- mega trend ulikt noe vi har sett før. Ettersom utviklings-modellen beveger seg fra å skrive mye kode, til å komponere APIer i verktøy sammen med forretningen, er en ny generasjon av integrasjons arkitektur på vei inn.

Uansett hvilke integrasjonsbehov din virksomhet har i dag, vil en fleksibel og skalerbar plattform være nøkkelen til vekst. Har du en plattform som støtter morgendagens markeder og teknologi? Er du i en bransje om står over for et skifte? Avella kan hjelpe deg med å finne den riktige plattformen for din virksomhet, samtidig som det gir deg en teknologi som skalerer for fremtidig vekst og endringer. Det er ikke nødvendig å lage alt selv. Ved å finne riktig verktøy kan en fokusere virksomhetens ressurser på utvikling av differensierende og verdiskapende løsninger.

Avella kan integrasjonsplattformer og har i 10 år hjulpet virksomheter å finne frem til, og enda viktigere, få verdi ut av sin strategisk valgte integrasjonsplattform.