Skip to main content

Hvordan bygger du selve integrasjonen?

 Arbeidet med å implementere en integrasjonsløsning består av en rekke prosesser avhengig av f.eks. eksisterede løsninger, krav til funksjonalitet og tilgjengelige ressurser.

Antallet prosesser som vi kan hjelpe deg med påvirkes også av om du er i ferd med å bygge en integrasjonsløsning fra bunnen av, om du ønsker å gjøre endringer på den du allerede har eller om du har spesifikke, tekniske utfordringer knyttet til en eksisterende integrasjonsløsning.

Ikoner - ledige stillinger - faggrupper osv (800 × 800 px)-2

Slik bygger vi

1. Start

Vi definerer hvilke mål og overordnede styringsprinsipper vi har for leveransene gjennom å kartlegge prioriteringer som må gjøres, ressurstilgang og -behov, samt tidsomfanget.

2. Praktiske forberedelser

Vi avklarer hvilke sentrale krav som er gjeldende og etablerer PKI'er, før vi kommer med et overordnet løsningsforslag basert på de tekniske forberedelsene.

3. Implementasjon/integrasjon

Vi har fokus på hvilke krav og prioriteringer som ligger til grunn for et godt design- og utviklingsresultat. Testing og hyppige delleveranser for en bedre produksjonssetting.

4. Drift/forvaltning

Gode rutiner for deployment og handover gir et solid grunnlag for å komme igang. Som forvaltningsorganisasjon er vi tilgjengelig for utfordringer eller behov som oppstår.

5. Revisjon

Vi utfører helsesjekker, gjør PKI-analyser og evaluerer vår leveranse før vi avslutter prosjektet. Vi jobber hele tiden for å bli bedre. Integrasjon. Helt enkelt.

77f709a9181143e09cac057bc652a62fd33a9d2468d74a74ad53c1002e571cd8

"En viktig årsak til at store IT-prosjekter sprekker er fordi du nekter å si du er ferdig, før du har løst alt. Og når du tror du har løst alt har verden rundt endret seg, og da viser det seg at du ikke har løst alt allikevel."

 

Tom Sverkmo
Senior integrasjonskonsulent