Skip to main content

IBM Cloud Pak for Integration

IBM Cloud Pak for Integration er en strategisk plattform som består av fem nøkkelelementer: IBM API Connect, IBM App Connect Enterprise, IBM MQ, IBM Event Streams og IBM Aspera. Disse komponentene kan installeres i eget datasenter eller på en offentlig sky. Komponentene kan kjøre uavhengig av hverandre og en velger selv hvilken funksjonalitet en ønsker og ta i bruk.

Integrasjonsløsningene til IBM

IBM API Connect er IBM sin API Management løsning som utgjør en kritisk komponent og tilbyr avanserte API-tjenester, skreddersydd for å imøtekomme komplekse forretningsbehov. Denne funksjonaliteten gir organisasjoner muligheten til å håndtere, sikre og optimalisere API-tilgang, og dermed legge grunnlaget for en robust digitaliseringsstrategi.

IBM App Connect Enterprise spiller en sentral rolle i organiseringen av forretningsprosesser og arbeidsflyter. Denne komponenten muliggjør effektiv styring og automatisering av komplekse forretningsprosesser, noe som resulterer i forbedret operasjonell effektivitet og smidigere arbeidsflyter.

IBM MQ utgjør ryggraden i pålitelige meldingstjenester, og gir organisasjoner muligheten til å håndtere kommunikasjonen mellom distribuerte systemer. Denne komponenten er avgjørende for å opprettholde en sømløs og pålitelig informasjonsflyt i en stadig mer kompleks IT-landskap.

IBM Event Streams, den fjerde komponenten, gir en kraftig mekanisme for å levere hendelser i stor skala. Dette muliggjør pålitelig distribusjon av informasjon i sanntid, noe som er essensielt for organisasjoner som søker å opprettholde konkurransefortrinn gjennom rask respons på endringer i miljøet.

IBM Aspera er en teknologi som er designet for rask, sikker og effektiv overføring av store datamengder over nettverk, inkludert internett. Aspera-teknologien er spesielt rettet mot å løse utfordringer knyttet til overføring av store filer og datasett, noe som ofte er en utfordring i dagens datasentrerte og distribuerte miljøer.

I 2019 kjøpte IBM selskapet Red Hat, og som resultat av dette kan IBM Cloud Pak for Integration, kjøres på OpenShift, slik at den er en Cloud Native Container-løsning for møte med fremtiden.

Samlet sett representerer IBM Cloud Pak for Integration en omfattende tilnærming til integrasjon, med hvert av de elementene som fungerer i harmoni for å styrke organisasjoners evne til å tilpasse seg og trives i et stadig skiftende forretningslandskap. Dette plattformområdet er nøkkelen for C-nivå ledere som søker å optimalisere sine applikasjonsintegrasjonsstrategier og styrke deres overordnede systemarkitektur. Det som gjør IBM unik er at en kan bygge seg opp med IBM kompetanse og ta dette i bruk på tvers av offentlige skyer og egne datasenter. Det er ikke trivielt og bygge kompetanse på flere offentlige sky plattformer.

Løsningen

Avella har vært med fra arkitektur til plattform og har etablert en integrasjonsfabrikk basert på smidige prinsipper for effektiv realisering av løsningene.

Integrasjonsfabrikken leverer helthetlige integrasjonsløsninger over plattformen til alle TINE sine forretningsområder og sørger for gjenbrukbare tjenester på tvers av tjenesteområder der det er mulig.

Kort oppsummert har vi utviklet og tilpasset en strategi med arkitektur, integrasjonsprinsipper og APIer hos TINE.

Vil du lese mer om oppdraget vi har gjennomført for og sammen med TINE, kan du lese hva IBM har skrevet i sin referanse historie
  • IBM MQ

  • Integrasjoner som leverer data stabilt over tid

  • Raskt og enkelt tilgang på data

  • Skalerbar og fleksibel IT-plattform

  • Publisering av data i form av APIer og deltagelse i den digitale markedsplassen

  • Integrasjonsfabrikken leverer kontinuerlig gjenbrukbare integrasjoner til prioriterte prosjekter i TINE

IBM Case

IBM Cloud Pak for integration

Vi har designet og implementert en hybrid integrasjonsplattform for TINE-konsernet. Løsningen er basert på IBMs integrasjonsteknologi, IBM Cloud Pak for Integration, som inneholder et integrasjonslag, en API-plattform og en hybrid arkitektur for skalerbare og fleksible leveranser.