The Avella Way

- Vi kan alltid bli enda bedre

Skrevet av: Laila Kynningsrud

Noen sa en gang "Det største rommet i verden er rommet for bedring", og et viktig element i vår metodikk er nettopp kontinuerlig forbedring. For noen uker siden samlet vi Avella til en workshop for å se nærmere på hva vi er gode på, hva vi kan forbedre og hvilke elementer og kunnskap vi bør tilegne oss.

Vi har skreddersydd vår egen smidige leveransemetodikk. The Avella Way består av elementer som gjør oss i stand til å levere gode integrasjoner med fokus på gjenbrukbarhet og enkelt vedlikehold. Vi vet at smidig absolutt ikke er det samme som ustrukturert, og vi har utviklet The Avella Way basert på årelang erfaring og anerkjente rammeverk som Prince2 Agile, Scrum, DevOps og SAFe.

Workshop

Metodikk og kultur

Hver kunde har sin egen metodikk og sin unike arbeidskultur. Noe av det første vi gjør når vi starter opp et nytt kundesamarbeid, er å finne ut hvordan vår smidige leveransemetodikk kan kobles sammen med kundens eksisterende prosesser. Dette er et spennende arbeid, og vi lærer alltid noe nytt.

Denne kunnskapen er det viktig at vi deler internt, slik at metodikken hele tiden evalueres og videreutvikles. Vi samlet oss derfor til en workshop, nettopp for å se nærmere på hva vi er gode på, hvor vi kan bli bedre og hvilke elementer og kompetanse vi trenger i verktøykassen vår.

Workshop

For å skape engasjement etter en lang arbeidsdag, fylte vi noen skåler med sjokolade og hentet inspirasjon fra Design Thinking. Telefoner og PC ble lagt bort og gule og oransje lapper funnet frem.

Første oppgave var individuell brainstorming, gruppearbeid og presentasjon for hele teamet. Engasjementet var stort og på under en time fikk vi samlet og oppsummert over 200 innspill.

Workshop

I oppgave 2 skulle alle gruppene velge ut ett forbedringsområde hver. Ved hjelp av gule lapper og diskusjoner skulle de komme opp med forslag til gode løsninger på hvordan vi sammen skal få til det.

Resultatet av å samle hele gjengen i to timer ble til konkrete aksjoner  til forbedring på fire områder, og mange gode tanker og ideer vi skal jobbe med fremover.

Det er gøy når man kan være med å definere egen arbeidsmetodikk, og det har man muligheten til i Avella.