Dette er en samling for IBMere og partnere, i år mer enn 3000 deltakere. Her får du mulighet for opplæring i hele porteføljen, for Avella var fokus, som alltid, integrasjon.

Avella har sett på hva som er nytt i IBM App Connect Enterprise, DataPower, MQ, API Connect og IBM Event Streams. Samtidig har vi sett på ulike use cases der de ulike produktene er i bruk i dag. Vi har tatt kurs og kjørt hands-on øvelser på IBM sin managed kubernetes plattform. 

IBM har tidligere i år satt sammen en integration suite – IBM Cloud Integration Platform (ICIP). Denne kjører på en moderne skyarkitektur og åpner opp for mange nye muligheter. Da dette er en plattform, reduseres de operasjonelle ressursene en trenger betydelig. ICIP inneholder blant annet en managed kafka løsning i tillegg til App Connect Enterprise (tidligere IIB / MB). 

Vi er som alltid tilgjengelig dersom du er interessert i en gjennomgang av de ulike mulighetene som finnes.