Omvisning i meieriet

- På besøk hos TINE Meierier i Brumunddal

TINE Meierier Brumunddal

Skrevet av: Hanne Hermansen

Avella er involvert i flere ulike prosjekter hos TINE. Noen prosjekter er systemspesifikke, mens andre tar direkte sikte på å forbedre forretningsprosesser på tvers i TINE. I sistnevnte tilfelle er det nyttig for alle involverte, og kanskje særlig oss kontorrotter, å reise ut for å se hvordan IT og integrasjoner fungerer i praksis, og hvordan det påvirker hverdagen til dem som jobber med løsningen til daglig. 

Vi har vært på besøk hos TINE meierier Brumunddal. Her har vi truffet på kolleger ansikt til ansikt, og fått diskutert flere nyttige temaer. Vi fikk også en omvisning i meieriet, og sett hvordan prosessene fungerer fra A til Å. 

Tilbake på arbeidsrommet i Oslo tar vi med oss ny kunnskap når vi så setter oss ned for å lage integrasjonsløsninger. Vi har knyttet bånd og fått sluttbruker tettere inn på IT. Med økt forståelse for hverandres behov så kan man lettere møtes, og lage gode løsninger, som dekker både det funksjonelle og det tekniske. Vi tror på at økt grad av involvering gir økt tillit. Når Forretning og IT har en forståelse for hva den andre trenger, gir det et godt grunnlag for senere implementering og forståelse for endringer.

TINE Meierier Brumunddal
TINE Meierier Brumunddal
Tilbake Del på Facebook