Hvordan kommer API management til nytte?

Digitalisering og digital transformasjon spiller en sentral rolle i bedriftene og for samfunnets utvikling. Dagens samfunn blir mer og mer digitalt. Flere og flere systemer snakker sammen på tvers av ulike skymiljøer, og APIer er ofte en sentral del av denne kommunikasjonen. Skal bedrifter effektiviseres og digitaliseres er det nødvendig å ta stilling til en helhetlig og cloud-native administrasjon av disse. Det handler ofte om å automatisere prosesser  og jobbe smartere digitalt. Med en API management løsning vil en kunne skape sømløse koblinger og integrasjoner mellom systemer og applikasjoner. En slik løsning lar bedrifter enkelt automatisere, skalere og akselerere sin drift ved å inkorporere en helhetlig administrasjonsløsning for sine APIer.

Med overvåking av bedriftens APIer under en sentralisert plattform vil en raskt og enkelt kunne teste, distribuere, administrere og overvåke API-forbindelsene. På denne måten kan man fjerne transaksjonskostnader, samt utnytte både nye og eksisterende forretningsmodeller mer effektivt.

5 enkle måter API management kan være til nytte:

Bryte opp monolitter med tjenester og API management

Moderne og cloud-native tilnærminger til IT-arkitektur handler ofte om å bryte opp de store monolittene til mindre tjenester. I denne prosessen spiller APIer en viktig rolle, da de tillater tjenestene å koble seg til datakilder, og med hverandre. Med et stadig økende sett tjenester er en av utfordringene å koordinere de stadige endringene, det er her API management kommer inn i bildet. Løsningen tilbyr tjenester som finner tilgjengelig dokumentasjon for hvordan en skal bruke det mest mulig effektivt. API management løsningen lar bedrifter autentisere APIene med de sikreste løsningene på markedet ved at de blir ivaretatt både internt og eksternt.

GDPR

API gateways er en fin måte å håndtere mange GDPR-krav når man har tilgang til, og flytter store volum av data. Gateways er designet for å ta vare på personvern og flyten av data gjennom APIer. Brukerinformasjon er derfor sikret med tokens og sikkerhetsnøkler, som lar administratorene sikre tilgangene ned på detaljnivå.

Datasikkerhet

En API management løsning har blitt en gold standard for å sikre API-integrasjoner i organisasjoner. Ved å bruke en administrert løsning kan bedrifter kryptere data og sette strenge sikkerhetskrav for at rett bruker får tilgang til riktig data. Ved å overvåke API-aktivitet i sanntid, vil bedrifter være i stand til å se sårbarheter i driftssystemer, nettverk, API-komponenter og å kunne spore lekkasjer, slik at sikkerheten opprettholdes.

Traffic management og sikkerhet

En API management plattform vil være en viktig sikkerhetsfaktor mot hacking og ytelsen til APIene. Et API kan ha en maksgrense på 200 spørringer i sekundet. Utføres det spørringer over denne grensen vil APIet levere dårligere responstid, som kan føre til en crash. Har du en API management løsning kan du sette grenser for hvilke brukere og tjenester som kan gjøre spørringer. Det kan settes klare og stabile sikkerhets- og trafikkregulerende komponenter, som sikrer trygg og og god ytelse gjennom APIet.

En sentralisert API strategi

En API management løsning kan være en sentral del av en API strategi. 

Hva kan skje når man utvikler APIer uten en strategi?

Utfordringen en da ser er at APIer utvikles som følge av plutselig oppståtte behov. APIet løser gjerne utfordringen akkurat der og da, men hva når det sitter ti team som gjør det samme? Uten en god strategi har man lite oversikt og kan fort miste styringen.. Da ser vi fort at det oppstår siloer, og det blir vanskelig å gjenbruke og finne igjen. En god løsning gir oversikt over APIene som er utviklet, med tilhørende dokumentasjon, brukerstyring og sikkerhet.

En sentralisert API strategi og en god management-løsning vil kunne fjerne transaksjonskostnader og bryte ned siloer, samt skape en effektiv håndtering av APIene.

Kunne du tenkte deg å komme i gang, eller er interessert i å høre mer om gode API management løsninger, og hvordan det kan gi verdi til din organisasjon? Ta kontakt med oss, så tar vi gjerne en prat.