Skip to main content

I en verden hvor kunstig intelligens (AI) stadig integreres i daglige beslutninger, er det avgjørende å nøye vurdere hvilke data som skal danne grunnlaget for disse avgjørelsene. Det er viktig å utforske kvaliteten på dataen som brukes, samt hensyn til etikk og transparens i utviklingen av AI for å skape pålitelige og ansvarlige løsninger,  som kan ta beslutninger du er trygg på.

AI og fremtiden

Det store samtale emnet for tiden, er definitivt AI, både innenfor IT-sektoren og i samfunnet som helhet. Det er mange diskusjoner om potensialet, hvilken betydning det vil få og hvordan det kommer til å se ut i fremtiden. En ting er helt sikkert, det kommer til å endre måten vi jobber på og hvilke jobber vi kommer til å ha.

shutterstock_2265988809

AI brukes idag på mange forskjellige måter, men fellesnevneren for de alle er at AI tar beslutninger basert på datagrunnlag og en gitt input. Hvordan kan vi fremover sikre kvalitet og pålitelighet i de dataene AI bruker til å ta ulike beslutninger?

Er det ikke en risiko i å overlate viktige beslutninger til kunstig intelligens?

Bruken av AI gir utallige muligheter, men også økt risiko knyttet til bruk av teknologi. Faktum er at kunstig intelligens kan misbrukes til å skape skadelige teknologi som for eksempel autonome våpen, ulovlig overvåking, en rekke andre sikkerhetstrusler og kritiske beslutninger som tas på feil grunnlag. Uetisk bruk av AI kan føre til store samfunnsmessige konsekvenser vi ikke ønsker.

At vi trenger en form for regulering for utvikling og bruk av AI er det liten tvil om. Det er helt nødvendig da det er en rekke hensyn å ta. Fra et etisk perspektiv så handler det blant annet om ansvarliggjøring og hensyn til sikkerhet og personvern, beskyttelse mot diskriminering, pålitelighet og tillit til kritiske samfunnsnyttige sektorer. Selv om det ligger en rekke potensielle farer, så ligger det også mangfoldige muligheter i bruk av AI.

shutterstock_2019777098

Tidligere har vi sett interesse for hvilke data som skal inn i de ulike ledelses- og beslutningsstøttesystemene. Det ble et større fokus på selve dataen som ga grunnlaget for ulike rapporter og avgjørelser, kvaliteten på denne dataen og hvor up to date den var ble raskt sett på som et konkurransefortrinn.

Avella og AI

For Avella er integritet og personvern viktig. I en stadig mer digitalisert verden øker behovet for å beskytte enkeltpersoners rettigheter, det gjelder også den data virksomheter samler inn, behandler og lagrer. Hvordan vi forholder oss og håndterer denne dataen er viktig for den tilliten og respekten vi har hos våre kunder og våre ansatte. Både innsamling og bruk av store mengder data, for å trene AI-systemer, kan skape alvorlige brudd på personvernlovgivningen. Samt bruk av feil eller foreldet data kan gi katastrofale følger for en virksomhet. Det er derfor viktig med fokus på en bærekraftig forvaltning av all denne dataen for å sikre at man overholder lover og regler, samt opprettholder integritet i forhold til dataforvaltning, personvern og sikring av sensitive opplysninger.

Mennesker har alltid kunnet vurdere data og se sammenhenger, men med dagens AI er faren stor for at beslutninger tas på feil grunnlag fordi man ikke har riktig data tilgjengelig. Hvilke konsekvenser vil det kunne ha for din virksomhet? Er det en risiko du er villig til å ta? Hvilke data er dere så trygge på at dere overlater beslutningene til kunstig intelligens?

shutterstock_2238570409

I Avella har vi lang erfaring når det kommer til tilgjengeliggjøring av data. Uansett hvordan du velger å bruke kunstig intelligens, så trenger du integrasjon. Helt Enkelt. Vår spesialitet er å hjelpe våre kunder med rett data til rett tid. Ønsker du vite mer om hvordan vi kan sikre rett data på tvers av virksomheter og systemer, så ta kontakt med Cato Lian på e-post: cato.lian@avella.no eller på telefon: 928 95 385

Tags:
Cato Lian
Post by Cato Lian
oktober 10, 2023