Hvordan kan vi bidra til økt innovasjonstakt ved å fange opp hendelser og tilgjengeliggjøre disse utenfor stormaskinen?

Utfordringer

De fleste støter på utfordringer når de skal utvikle nye, digitale tjenester. En av disse henger sammen med de gode, gamle applikasjonene som av og til kjører på stormaskin. En konkret utfordring vi kan støte på når vi skal hente data ut fra eldre forretningsapplikasjoner er ressursbegrensninger, som f.eks tilgang på kompetanse og maskinvarekapasitet. Det finnes ulike løsninger på utfordringene og vi vil her presentere den løsningen vi har best erfaring med fra tidligere.

Et lite tips: Involver gjerne IT-avdelingen, ved å sende denne saken videre, det kan være starten til en god diskusjon 🙂

Målbare besparelser

For flere år siden reduserte vi trykket på stormaskinene, blant annet ved hjelp av mellomlagring. Dette ble gjort ved å legge de mest brukte datasettene i minnet. Relativt fort realiserte dette målbare besparelser i ressursbruk. Vi brukte integrasjonsverktøy med adaptere mot DB2 og Oracle, i kombinasjon med et in-memory cache-lag. Ved behov kunne dette distribueres på tvers av datasentre for å møte fullverdige oppetidskrav.

Hendelsesdrevet arkitektur

Ved hjelp av hendelsesdrevet arkitektur kan vi ta et par skritt videre. Eksisterende løsninger på stormaskiner er skrevet før vi hadde CI/CD, unit-tester og moderne versjonskontroll. Hva om vi bygger opp en moderne hendelseslogg på utsiden som lar oss få opp takten på nye tjenesteleveranser?

Integrasjonsproblemer

En stormaskin støtter flere forretningsprosesser, i tillegg overføres data både inn og ut. Dette betyr at det kan oppstå et integrasjonsproblem. Ofte er det transaksjonsdata som går inn. Disse er synkrone, og har beholdt den tradisjonelle løsningen.  Data som går ut er det ikke like store krav til, så det kan være enklere å ta tak i de utfordringene som er her.

Løsningen kan være en hendelsesdrevet arkitektur for å fange opp hendelser i forretningsprosesser ved å lytte på endringer via f.eks et Change Data Capture (CDC)-verktøy.   Disse kan legges på en Event Streaming-løsning, enten lokalt i ditt datasenter eller på en offentlig sky. Dette gjør at en kan bygge opp et datasett over tid slik at “lese”-operasjoner opererer på utsiden av stormaskin-applikasjonen. Et integrasjonsverktøy kan hjelpe til med de tunge transformasjonene. Med dette mener vi at det fortsatt finnes data formatert som SOAP, BAPI, COBOL, EDIFACT og EBXML. Det var ingen grunn til å arbeide med disse uten et egnet verktøy tidligere og det er det fortsatt ikke.

Å redusere antall direkte “lese”-operasjoner mot stormaskinen gir store ressursbesparelser, og i så stor grad at det gir mersmak. Det trenger ikke være en stormaskin involvert for at dette skal lønne seg, ofte kan det være nok å redusere lisens på en database.

Modellen nedenfor er en variant av Gartner sin Pace Layered Architecture og “bimodal IT”. Vi viser at verktøyene som skal til for å løse oppgavene finnes som hyllevare i ulike varianter. Målbildet er å sette sammen noe som støtter økt innovasjon, i form av nye tjenester eller applikasjoner. En må selvsagt konfigurere opp hyllevare på samme måte som en database, men det er ikke nødvendig å bygge verktøyene selv.

digitalisering-av-stormaskin

Eldre applikasjoner inneholder forretningslogikk som treffer når data er på vei inn. Dette kan være en større oppgave å begi seg ut på. Det at noe er legacy betyr at det er noe som har fått stå lenge og fungerer godt, og ikke nødvendigvis at det må kastes ut i sin helhet. Ved å dele opp applikasjonen, slik at en kan bygge nye tjenester trinnvis, kan en få økt merverdi ut av eksisterende investeringer. Til slutt ender du opp med en løsning som støtter hyppige endringer og moderne utviklingsmetodikk. Det er dette som skal til for å bygge nye tjenester raskere – det er ofte her du finner flaskehalsen når du skal bygge og skape nye digitale tjenester.  

Avella. Integrasjon. Helt enkelt.

Synes du dette interessant, men ikke får respons, eller ikke den responsen du ønsker fra IT-avdelingen? Vi tar gjerne en prat om hvordan vi har gjort dette hos kunder, og hvor raskt man kan ta ut gevinster ved å gjøre integrasjon på en god måte.