Skip to main content

Fra å være produktorientert til å bli markedsorientert vil nye muligheter åpne seg.

En artikkel om hvordan små og mellomstore bedrifter (SMEs) kan utnytte eksisterende markeder, og samtidig utforske og innovere i nye, ved hjelp av plattformteknologi og nettverksøkonomi.

Tidligere var digitalisering forbeholdt store bedrifter med økonomi til å investere i systemer og utvikle egen programvare. I dag ser vi at dette er lettere tilgjengelig, og til en pris som er oppnåelig for alle. Dersom også de små og mellomstore bedriftene kan digitalisere sine arbeidsprosesser, vil gevinsten rask gjenspeiles i høyere grad av effektivitet, og med fleksibilitet og overskudd til å utforske nye forretningsmodeller og innovative muligheter.

I en undersøkelse utført av Infact (2018) kommer det frem at kun 1 av 4 ledere har en plan for digitalisering. Samtidig sier over halvparten av lederne i undersøkelsen at digitalisering er viktig for å øke omsetning, hente ut effektiviseringsgevinster og for kunne møte morgensdagens behov. 

I denne artikkelen vil vi argumentere for at kunsten ligger i å velge løsninger som gir bedrifter mulighet til både å utnytte eksisterende markeder og samtidig ha overskudd til å utforske og gripe muligheter for innovasjon der de oppstår.

Digitale plattformer

Plattformteknologi

Digitale plattformer utfordrer tradisjonelle systemer og businessmodeller. De inneholder ofte et sett med moduler, standarder, regler og prosesser som komplimenterer hverandre. Det gjør det lettere for virksomheter og deres interessenter å koordinere og interagere med hverandre. Digitale plattformer er satt sammen av modulære arkitekturer, som gjør de enkelte modulene enkle å skifte ut. På den måten sikrer en skalerbarheten ved å sentralisere og integrere nøkkelfunksjoner i kjernen, samt nødvendig fleksibilitet til å utvikle seg ved å konfigurere utskiftbare moduler på nytt.

Nettverksøkonomi og digitale økosystemer

Ved hjelp av digitale plattformer kan din virksomhet vokse, skalere og endre funksjonalitet hurtig. Muligheten til å snu seg raskt, eller enda bedre; få markedet til å snu seg etter deg, ved hjelp av hurtige inkrementelle små innovasjoner, åpner seg.

En stor del av det som gjør digitalisering, herunder ett komplekst produkt som en digital plattform, skremmende for SMEs er mangelen på kunnskap til å skape fullstendig verdi av produktet på egenhånd. Det er derfor viktig at virksomheten flytter blikket opp, slik at en kan se mulighetene for hva nettverket kan oppnå sammen. Plattformer åpner døren for digitale økosystemer hvor ulike virksomheter kan dele sin kompetanse. Det skaper en verdifull nettverksøkonomi der virksomheter sammen forbedrer sine produkter, tjenester og kundeopplevelser.

«Ett digitalt økosystem er en gjensidig avhengig gruppe bedrifter, mennesker og/eller ting som deler standardiserte digitale plattformer for gjensidig gevinst som kommersiell vinning, innovasjon og felles interesser. Digitale økosystemer muliggjør samhandling med kunder, partnere, leverandører eller til og med konkurrenter»
-Gartner-

Det kan sees en trend i SMEs at man holder igjen når det gjelder å gå løs på digitaliseringsreisen og satse på digitale økosystemer. Dette skaper store muligheter for de som tør satse. På reisen vil forretningsmodeller endres, forkastes og gjenoppstå. Fra å være produktorientert til å bli markedsorientert vil nye muligheter åpne seg.

En ambidekster virksomhet en er som klarer å utnytte mulighetene i eksisterende markeder og samtidig være innovativ. Teknologi vil aldri være verdiskapende i seg selv, men ved å utforske nye muligheter og relasjoner man ikke tidligere trodde var mulig, kan man nå nye høyder sammen.

Edison Electric light
Tags:
Team Avella
Post by Team Avella
august 9, 2023