Helene har bachelor i Kultur og kommunikasjon og en Master i Lederskap og organisajonspsykologi. Hun har flere års erfaring som konsulent i både privat og offentlig sektor, der hun har jobbet i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Helene har en unik evne til å sette seg inn i nye ting og til å opprettholde fremgang i prosjektene. Hun er nysgjerrig, tilpasningsdyktig og lidenskapelig opptatt av å hjelpe bedrifter og mennesker til å bli bedre. Vi er ekstremt heldige som har fått Helene på laget.

Helene Øien, Avella AS

Tre kjappe

Hvorfor valgte du Avella?

- Jeg valgte å begynne i Avella fordi jeg umiddelbart likte menneskene jeg møtte på intervju, og fordi de hadde en spennende mulighet til meg som jeg ikke kunne takke nei til. Jeg var i starten av min konsulentkarriere, men jeg hadde høye ambisjoner og var sulten på mer ansvar. I Avella var det rom for det. Min drøm var å bli prosjektleder og i Avella fikk jeg lov til å gå rett inn i den rollen, og i tillegg være med å etablere og videreutvikle prosjektledelse som fag. Jeg hadde også et ønske om å sitte tettere på beslutningene i en organisasjon og være med å bygge et selskap i vekst. Avella var et sted jeg kunne bidra med mer enn å være konsulent - det var rom for hele meg. Integrasjon var et helt nytt felt for meg, men siden jeg allerede var i IT-bransjen visste jeg nok til å se at integrasjoner er nøkkelen til å få kontroll på og hente ut verdi av virksomhetens data. Dette ville jeg lære mer om.

Hva gjorde du før du startet i Avella?

- Etter Bachelor i Kultur og Kommunikasjon ved UiO startet jeg som undervisningskonsulent/foredragsholder i en liten ideell organisasjon. Det var en svært selvstendig rolle, og jeg fikk raskt mye ansvar, og ledet flere prosjekter og initiativ. Etter tre år tok jeg en Master i Ledelse og organisasjonspsykologi på Handelshøyskolen BI. Jeg fordypet meg i endringsledelse og "smidig ledelse" og undersøkte relasjonen mellom leder og medarbeider i et smidig prosjekt. Etter masterstudier jobbet jeg 1,5 år som forretningskonsulent i Sopra Steria, der jeg også engasjerte meg i arbeid med digital etikk og nettvett for barn og unge.

Hva er din guilty pleasure?

- Jeg vil gjerne fremstå som en sunn og aktiv person, men det aller beste jeg vet er å spise sjokolade og potetgull (sammen), mens jeg ser en favorittfilm jeg har sett 20 ganger før.