5 ting å tenke på FØR du migrerer til skyen

Konkurransen i arbeidsmarkedet blir stadig tøffere. Det tvinger selskapene til å tenke utenfor boksen, for slik å skape et større konkurransefortrinn. For mange betyr dette å helt eller delvis migrere til skyen, det innebærer en mer komplisert systemarkitektur, som igjen kan gi selskapet fordeler - forutsatt at det gjøres riktig.

5 trinn

  1. Etabler en migreringsarkitektrolle
  2. Bestem nivået på skyintegreringen
  3. Enkeltsky eller multisky
  4. Opprett KPIer for skyen
  5. Refaktorering

The Cloud

Et tema som stadig har dukket opp i IT-fagene på skolen siden 2012 er denne skyen (Kjent som The Cloud). I skolesammenheng har denne skyen stadig blitt et hetere tema, og blir beskrevet som et viktig felt studentene bør kunne for å sikre seg jobb i fremtiden. I de siste årene har mange universiteter og høyskoler satt opp dedikerte fag, spesifikt rettet seg mot utvikling i skyen. Det rettes et stort fokus på fordelene ved å utnytte seg av skytjenester, men de negative virkningene og arbeide som kreves belyses i liten grad.

Migrere til skyen

Er det noe disse folkene ikke forteller meg?

Svaret på spørsmålet er vel egentlig både ja og nei. Som alt annet her i verden finnes det både positive og negative sider ved bruk av sky, men mange av de negative følgene er mulig å unngå dersom du planlegger migreringen din riktig. Skal du bygge en ny og solid infrastruktur er det verdt å bruke litt tid slik at løsningen er skalerbar og bærekraftig. Det er enkelt å tro at den skyen man mener er best i dag også er best i fremtiden. Likevel er det ikke gitt at dette faktisk er fremtiden, men det er en gylden mulighet til å se på hvilken tilnærming en har til integrasjon. 

Konseptet med skytjenester er å leie andre sine datamaskiner når behovet oppstår, og du over nettet enkelt øker eller reduserer kapasiteten til disse maskinene du leier. Skyen, som ser ut til å ha alle fordelene i verden, med svært få ulemper, har faktisk en kritisk forutsetning for å lykkes, nemlig god planlegging.

Hvis organisasjonen din ønsker å modernisere kritiske applikasjoner og systemer, og det planlegges en skymigrering som en del av denne prosessen, vil du helst unngå å gjenta andre sine feil. Sammen skal vi se på viktige faktorer for en god opplevelse når vi migrerer til skyen, og hva som er viktig å fokusere på i planleggingsfasen.

Skytjenester

Trinn 1: Etablere en migreringsarkitektrolle

Før oppstart av skymigreringen bør du opprette en rolle for migreringsarkitekt til å lede prosessen. Det er mange beslutninger og tekniske planer involvert, og en erfaren arkitekt som er ansvarlig for alle aspekter av migrasjonen kan være avgjørende for om prosjektet lykkes eller ei.

Trinn 2: Bestem nivået på skymigreringen

Nå du flytter et program fra lokalt datasenter til sky må det tas stilling til om det er en mindre skyintegrasjon - en såkalt lift-and-shift, eller en dyp skyintegrasjon.

Ved en lift-and-shift flyttes den lokale applikasjonen til skyen, og det er begrenset med endringer som gjøres på serverne for å kjøre applikasjonen.

For en dyp skyintegrasjon endres applikasjonen under migreringsprosessen for å kunne dra nytte av ekstra funksjonalitet. Det kan være automatisk skalering eller dynamisk lastbalansering - load balancing. 

Lastbalansering

Lastbalansering betyr å dele ut prosesser mer jevnt over dine tilgjengelige ressurser, hvor formålet rett og slett er å gjøre prosesseringen mer effektiv. Fordelen med lastbalansering er optimalisering av responstid og forhindre ujevn belastning av enkelte arbeidsnoder. Arbeidet blir da jevnt fordelt mellom tilgjengelige ressurser slik at ingen står og venter på arbeid, mens andre blir overbelastet.

Load balancing

 

Ved å bevege seg til skyen får man tilgang til samme kvalitet og ressurser som tidligere kun var forbeholdt de aller største selskapene. For å kunne gjenskape et tilsvarende datasenter som man får out-of-the-box fra for eksepmel Azure, ville det vært behov for en enorm IT-avdeling med et tilsvarene gigantisk budsjett. Disse fordelene er nå tilgjengelig ved et enkelt klikk hos den skyleverandører som velges. 

Trinn 3: Enkeltsky eller multisky

Før oppstart av et skymigreringsprosjekt bør du være bevisst på hvilken retning og alternativer du har. 

  1. Ønsker du en skyleverandør og migrere applikasjonen din så den kjører optimalisert for det samme miljøet?
  2. Ønsker du at applikasjonen skal kjøre basert på flere skyleverandører? Med flere skyleverandører kan du kombinere forskjellige løsninger.

Multicloud

 

Trinn 4: Opprett KPIer for skyen

Key Performance Indicators (KPIs) er indikatorer som samles inn om dine applikasjoner eller tjenester for å måle hvordan den fungerer i forhold til hva som var forventet. Ved å ha tydelige KPIer får du oversikt over migreringen, samt de hjelper deg å avgjøre når migreringsprosjektet er ferdig og suksessfull. Eller hva som gikk galt med økonomi og ressursbruk.

KPIer

 

Trinn 5: Refaktorering

Det grunnleggende formålet med refaktorering er å gjøre koden mer lettlest, effektiv og vedlikeholdbar. Dette er nøkkelen for å redusere tekniske kostnader, som følger prinsippet om at det er bedre å rydde opp i koden nå, enn å betale for kostbare feil senere. Refaktorering forbedrer lesbarheten og gjør at QA og feilsøkingsprosessen forløper mer jevnt.

Refaktorering

Sikkerhet

De fem trinnene nevnt over i sjekklisten gir en grei pekepinn på hvilke forutsetninger man bør legge til grunn for å gjennomføre en god skymigrering.

En fellesnevner for alle prosjekter er fokus på sikkerhet, som er en kritisk faktor uavhengig av prosjekt. Skyleverandørene vet dette, så det er tilrettelagt med gode verktøy, ressurser og instrukser for å hjelpe deg og bygge og vedlikeholde et sikkert system.

Kontakt

Vil du vite mer om hvordan sikkert og effektivt flytte applikasjonene dine til skyen, eller har andre utfordringer du trenger rådgivning på, så ta gjerne kontakt.

Ole Morten Boldevin

 

Er du nysgjerrig på hvordan vi i Avella jobber for å levere best mulig løsninger for våre kunder, eller har utfordringer du ikke vet hvordan du skal løse. Ta kontakt med vår Salgsdirektør Ole Morten Boldevin eller bruk kontaktskjema under.

E-post: boldevin@avella.no
Telefon: 928 38 279