Våre kunder

Våre samarbeidspartnere

Noen av våre kunder

Avella AS jobber ut i fra filosofien om at de beste løsningene bare kan vokse ut fra en helhetsforståelse om hva du som kunde driver med, har behov for og satt deg mål om. Bare når vi forstår det, er det mulig å bygge den beste integrasjonsløsningen for deg.

BaneNor

Avella har bistått Bane Nor med teknisk prosjektledelse og rådgivning, rundt integrasjon og teknologi, i forbindelse med innføring av nytt terminaloperasjonssystem

kunde_norkring

Avella har levert kompetanse på IBM Integration Bus og IBM BPM, samt arkitektur, design og dokumentasjon av integrasjoner.

kunde_hurtigruten

Avella har levert spisskompetanse på arkitektur i forbindelse med innføring av nytt bookingsystem for Hurtigruten.

kunde_helse1

For Helse Sør-Øst har Avella hatt ansvar for integrasjon og tjenesteorkestrering, leveranse og forvaltning av løsning for Pasientreiser – PRIMO.

kunde_wideroe1

Avella har bistått med rådgivning rundt integrasjonsarkitektur, samt praktisk bistand i forbindelse med innføring av IBM MQ og IBM Integration Bus som Widerøes ESB-plattform.

kunde_invento

Avella har bistått kunde med rådgivning rundt integrasjonarkitektur, samt praktisk bistand i forbindelse med innføring av IBM MQ

Canal Digital

Avella har levert Talend integrasjonsplattform med integrasjoner for Canal Digital

Laerdal Medical

Avella har bistått med arkitektur og leveranse av integrasjonsplattform fra Aurea til Laerdal Medical.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Avella har bistått med arkitektur og prosjektledelse kompetanse rundt integrasjonsplattform hos Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Espire

Avella har levert full distribuert integrasjonsplattform til Espire, basert på Aurea Sonic.

kunde_skanska

Avella har levert Talend Data Services Platform som integrasjonsplattform for Skanska, i tillegg til utvikling av rammeverk for utvikling, test og drift.

COOP

kunde_coop1 Avella har bistått Coop med rådgivning rundt arkitektur og integrasjon.

Jernbaneverket

Avella har bistått Jernbaneverket med rådgivning rundt arkitektur og integrasjon, ved implementering av plattform fra IBM.

Capgemini

Avella har bistått med arkitektur og design på ny løsning, samt forvaltning av eksisterende, i forbindelse med overtagelse av Espire sin apotekløsning.

iss

Avella bistår ISS Facility Services med interimløsning som Head of IT

Ruter

Avella har levert prosjektledelse og arkitekturkompetanse i forbindelse med innføring av ``Transport as a service``-konseptet

Canal Digital

Avella har levert Talend integrasjonsplattform med integrasjoner for Canal Digital

Clarksons platou

Avella har bistått med praktisk bistand i forbindelse med innføring av IBM MQ

DNB

Avella har levert kompetanse på IBM Integration Bus, API Management, Intel SOA Gateway, samt testing, design og dokumentering av integrasjoner.

netfonds

Avella har bistått med arkitektur og integrasjonskompetanse hos Netfonds Bank AS.

elkjop

Avella har bistått Elkjøp på rådgivning rundt integrasjon og datavarehus

Statkraft

Avella AS har siden 2007 vært sentrale i arbeidet med utvikling og forvaltning av Statkraft Energi AS sine handelsløsninger på Software Ag integrasjonsplattform.

klp

Avella har bistått KLP med prosjektledelse, arkitektur og utvikling under etablering av et felles integrasjons-kompetansesenter