jobbe i avella

Møt Laila.

Rådgiver/fagleder prosjektledelse (45)

Som rådgiver/fagleder har jeg ansvar for et team i Avella. Mitt hovedfokus er å sørge for at teamet har det bra, leverer det de skal og samtidig legge til rette for utvikling. Jeg skal vel heller ikke legge skjul på at jeg liker å forme ideer, mønster og strategier. Jeg føler meg ikke som en konsulent, men mer som en som jobber frem et partnerskap med kunden.

Laila Kynningsrud

Jeg er ikke en typisk «business as usual-person» og ser løsninger der andre ser begrensninger.

— Laila

Teknologi og fag

I mitt arbeid er det viktig å se samspillet mellom digitalisering, strategi, informasjon, mennesker, prosesser, og teknologi. Hvor og hvordan skal vi bruke teknologien vi har til rådighet? Det er her integrasjonsfaget virkelig kommer til sin rett, for spør du meg er integrasjon selve limet i enhver virksomhet.

Systemer må snakke sammen for å skape effektive prosesser. Da handler det om å få kontroll på hvor og hvordan dataen i virksomheten flyter, slik at man skaper fleksibilitet for å kunne snu seg raskt rundt i markedet. Forvaltning og vedlikehold skal være enkelt.

Min misjon er å synliggjøre hva man egentlig skaper ved å koble sammen ulike data. Jeg er ekstremt opptatt av ærlighet og anbefaler kun det som er best for kunden. Dette kan jeg gjøre fordi vi er uavhengige, og ikke er låst til verken produkter eller tjenester. Vi står for det vi sier og leverer det vi avtaler. Det er jo egentlig ganske enkelt?

Hvordan det startet.

Etter å ha tatt både bachelor og master i IT, og levd det glade studieliv i Australia startet jeg karrieren min i et lite gründerselskap. Jeg begynte så med prosjektledelse i IBM men kjente at det fortsatt fantes det en trang i meg til å være med å bygge opp noe. Etter 13 år forlot jeg IBM-skuta for å være med å bygge opp en strategi for egne prosjekter, til å bygge opp en prosjektledergruppe og til å jobbe frem en standard metodikk. Det som trigget mest, var nok det at jeg fikk mulighet til å både spesialisere og utvikle meg som prosjektleder.

Utvikling.

I Avella er vi genuint opptatt av at de ansatte skal få utvikle seg og har derfor startet opp fagrupper, hvor alle er med i minimum 2 faggrupper hver. Det er valgfritt hvor mye man selv ønsker å bidra, men dette er en insentivløsning som også utløser bonus. Dette skaper et mulighetsrom for de ansatte som samtidig sørger for at alle drar i samme retning.

Vi er spesialister på integrasjon, og regnes gjerne som landets beste på nettopp dette. Det er klart at det er gøy for alle som ønsker å lære i et sterkt faglig miljø. Man lærer jo av de beste!

Hos oss kan du bygge opp og drive med ting du virkelig brenner for. Her får folk hjelp til å finne ut hva de ønsker å drive med og legger til rette for akkurat det. Trenger du en pause så tar du deg en pause. Vi driver ikke rovdrift på mennesker. Om alle har det bra – da presterer man bedre, det kommer rett og slett naturlig.

Hvorfor jobber jeg i Avella?

«I Avella har vi fokus på både menneske og fag. Det liker jeg.»

Det jeg liker med Avella er at det faktisk ER Norges beste arbeidsplass. Man får lov til å være med å forme virksomheten. Man finner åpne og rause kollegaer og ledere. Her er det fokus på menneskene og man får frihet under ansvar. I motsetning til store tunge bedrifter slipper du å bruke all tid på unødige papiroppgaver. Fokus på fag og læring og vi holder oss til kjernekompetanse.

I Avella er det rom for alle type mennesker, og vi har et raust og åpent miljø. Alle har faglig kompetanse, men det ligger også en underliggende respekt for hverandre i bunn.

Ikke bare fordi vi jobber tett opp mot både kunder og kollegaer, men fordi vi er sosiale og opptatt av tilhørighet. Vi er et miljø hvor vi drar på turer sammen, lønningspilser etc.

Avella ble faktisk startet for «å lage verdens kuleste arbeidsplass», og har vært bevisst på den reisen ever since. Men man må hele tiden jobbe med kultur, og være bevisst på hvem man er. Vite hva som skal til for å trives. Alle har noe å bidra med og alle skal føle seg hørt.

Fellesskap og samhold er Avella-kulturen på sitt aller beste.

En typisk dag for meg

Jeg starter som regel dagen med stand up med det fantastiske Avella-teamet, ute hos kunde. Jeg fortsetter så med å gjøre nødvendige avklaringer og forventninger med kunden, før jeg jobber både operativt og strategisk med avklarte oppgaver. Jeg tilrettelegger for teamet og sørger for at vi holder riktig fokus. I det inngår også rapportering og fakturering. På sett og vis kan du si at jeg er som maskinisten, og smører maskineriet!

Hvis jeg ikke hadde jobbet med integrasjon, hadde jeg...

Hadde jeg ikke jobbet med integrasjon ville jeg helt klart fortsatt å jobbe med mennesker. Egentlig hva som helst og hvor som helst med mennesker. Eller kanskje jeg ville vært festivalarrangør? Jeg er med på å arrangere en Bluegrass-festival hver sommer. I tillegg jodler jeg faktisk. Jeg bodde nemlig en periode i Sveits, og i Sveits må man gjøre som sveitserne gjør. En fin tanke jeg også tar med inn i min kundetankegang.