Avella | Pasientreiser ANS velger Avella som utviklings- og forvaltningspartner
17036
post-template-default,single,single-post,postid-17036,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Pasientreiser ANS velger Avella som utviklings- og forvaltningspartner

 

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS) og Avella har inngått en avtale om forvaltning og videreutvikling av Pasientreiser ANS’ integrasjonsplattform PRIMO. Avtalen har en samlet verdi på 4 millioner over ett år, med opsjon på ytterligere 3 år. Pasientreiser ANS hadde i anbudsprosessen stort fokus på å få tilgang til den beste kompetansen, både på løsning og fagområdet, samt en avtale som sikret bredde i kompetanse og stor leveringssikkerhet fra én fast leverandør.

Avella AS ga oss den beste kompetansen til konkurransedyktige priser, sier leder for pasientreiser uten rekvisisjon, Kjetil Dahl i Pasientreier ANS.

Pasientreiser ANS har systemeieransvar for reiser både med og uten rekvisisjon og er ansvarlig for forvaltningen av området sammen med 18 lokale pasientkontor. Sammen med Direktoratet for e-helse har Pasientreiser ANS etablert en elektronisk selvbetjeningsløsning på helseportalen helsenorge.no. Tjenesten er integrert med saksbehandlingssystemet PRO. Integrasjonen mellom tjenesten på helsenorge.no og PRO er realisert på PRIMO. Plattformen er utviklet sammen med Avella, og den nye avtalen innebærer vedlikehold, 3. linje support og videreutvikling av PRIMO.

Digitaliseringsbehov innen helse

I følge Knut Lerpold, rådgiver i Avella, er avtalen med Pasientreiser ANS spennende med tanke på selskapets satsing på Helse-Norge:

Helsesektoren skal gjennom store endringer de neste årene, og Avella ønsker med sin kompetanse og erfaring å bidra til at løsninger og kommunikasjon på tvers av Helse-Norge skal bli mer effektive. Pasientreiser ANS og PRIMO er i så måte et godt eksempel på hvordan man kan effektivisere, og samtidig tilby en bedre tjeneste til brukerne.

Avella ønsker å være en aktiv partner ved å bruke vår samlede kompetanse på teknologi og løsninger, samt vår kjennskap til helsesektoren, til å bistå med det store digitaliseringsarbeidet som ligger foran dem, sier Lerpold. Pasientreiser ANS valg av arkitektur og teknologi er vel tilpasset den fleksibilitet sektoren trenger for å lykkes, fortsetter Lerpold.

 

For mer informasjon:

Cato Lian, Daglig leder, Avella
Mobil: 928 95 385