Avella | På tide å tenke integrasjonsplattform?
16520
post-template-default,single,single-post,postid-16520,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

På tide å tenke integrasjonsplattform?

Dagens markeder kjennetegnes av store endringer og mange tradisjonelle virksomheter trues av nye forretningsmodeller og startups med helt andre forutsetninger for endringshastighet.

Mange av driverne for endringer er teknologiske, som f.eks. real-time analytics, «big data» eller IoT, men det drives og av nye forretningsmodeller og endrede markeder.
Digitalisering øker muligheten for ekstern innovasjon samt åpner tilgang til et grenseløst marked drevet av partnerskap.

Spørsmålet er ikke om du trenger integrasjon eller ikke, men heller hvilken type integrasjon du bør velge. En god integrasjonsløsning bygget på toppen av en fornuftig plattform gjør det mulig å skalere etter behov og danner grunnlaget for digitalisering.

De tradisjonelle virksomhetene er ofte bygget opp rundt produksjonsprosesser, og drives etter prinsippet hvor verdiskapning skjer i hvert ledd av prosessen. Flere og flere nye selskaper starter opp med en digital plattform, som er tilrettelagt for verdiskapning mellom produsent og konsument. Uten arven fra en tradisjonell virksomhet kan de skape en plattform og en infrastruktur, som gir en helt annen fleksibilitet og skalerbarhet til å håndtere en voksende mengde med arbeid. Integrasjon og derav automatisering av systemer og prosesser er en forutsetning for at en bedrift skal kunne drive effektivt, vokse og utvikle seg.

Digitalisering er mye mer enn at markedsføring flyttes fra papir til nett, eller at produkter selges på internett. Det handler om evnen til å håndtere endring.
Basis for slike nye plattformer er gjerne nye teknologier og trender, som f.eks. blockchain, cloud, analytics eller sosiale medier, og dette stiller ytterligere krav til forretningens evne til integrasjon, både teknologisk og forretningsmessig. Virksomheter som tar eller har tatt en strategisk beslutning om å bruke verktøy for integrasjon kan raskt ta i bruk nye teknologier. De trenger da en integrasjonsplattform, som sammen med riktig implementeringspartner bidrar til at virksomheten enklere kan ta i bruk ny teknologi for å skape nye muligheter.

API- Økonomien
Den eksplosjonsartede utviklingen av APIer, SaaS-applikasjoner, IoT og mobile enheter har skapt et massivt integrasjons behov. Skiftet i måten vi kobler enheter og systemer tvinger frem en IT- mega trend ulikt noe vi har sett før. Ettersom utviklings-modellen beveger seg fra å skrive mye kode, til å komponere APIer i verktøy sammen med forretningen, er en ny generasjon av integrasjons arkitektur på vei inn. Dette kaller vi den nye API- Økonomien.


Integrasjonsområdet er således i endring og endringene blir drevet av nye behov i virksomhetene. Et slikt eksempel er overgangen til skyen – enten drevet av kostnadsoptimalisering for å forbedre bunnlinjen eller muligheten til å bygge mer fleksible løsninger. Skyløsninger har mange av de samme integrasjonsbehov som lokale løsninger.
Flere og flere virksomheter har nå løsninger både lokalt og i skyen, og en effektiv kommunikasjon mellom disse, samt eksterne aktører, krever mer og mer av integrasjonsløsningene. En løsning som i dag ligger lokalt kan i morgen ligge i skyen, og de færreste vet hvilke integrasjoner, APIer eller enheter vi skal kommunisere med allerede neste år.
Dersom virksomheter skal lykkes i møte med disse endringene, må virksomheten være utstyrt for å tilpasse seg de endrede forholdene. Avella har definert dette som «Hybrid integrering”. Det vil si at integrasjonsløsningene skal kunne flyttes lokalt til skyen og tilbake. Vi har stor tro på at hybrid er fremtiden for integrering. Hybrid Integrasjon dekker fire hovedområder:

  1. Hybride utviklere – Integrasjon brukes av både IT og linjeorganisasjon, og brukere som tar i bruk verktøy for å bygge integrasjoner og automatisere APIer.
  2. Hybride koblinger – Integrasjoner strekker seg over sikre tilkoblinger, for tilgang til data i skyen eller tilgang til data egne systemer.
  3. Hybride Integrasjons løsninger – Å kombinere applikasjoner, APIer og lokale data til å søke den optimale løsningen, på den beste tiden – for å løse en forretningsutfordring
  4. Hybrid plattform – Hybrid baserte integrasjonsløsninger vil bygge på komponenter som er tilgjengelige både lokalt og i sky datasentre

Uansett hvilke integrasjonsbehov din virksomhet har i dag, vil en fleksibel og skalerbar plattform være nøkkelen til vekst.

Har du en plattform som støtter morgendagens markeder og teknologi? Er du i en bransje om står over for et skifte?

Avella kan hjelpe deg med å finne den riktige plattformen for din virksomhet, samtidig som det gir deg en teknologi som skalerer for fremtidig vekst og endringer. Det er ikke nødvendig å lage alt selv. Ved å finne riktig verktøy kan en fokusere virksomhetens ressurser på utvikling av differensierende og verdiskapende løsninger.

Avella kan integrasjonsplattformer og har hjulpet flere virksomheter å finne frem til, og enda viktigere, få verdi ut av sin strategisk valgte integrasjonsplattform.