MVP - Fra tegnebrett til produksjon

I Avella har vi över 100 års erfarenhet av att arbeta i integrationsprosjekt

MVP - Fra tegnebrett til produksjon

Är du också trött på långa och tröga leveransprocesser? På förseningar, ständigt förändrat scope och budgetar som inte hålls?

På Avella har vi över 100 års erfarenhet av att arbeta i integrationsprosjekt och vi jobbar alltid efter kundens bästa. Denna artikel ger dig insikt i hur vi lyckats skapa värde åt en kund på bara 6 veckor genom att skapa en MVP - Minimum Viable Product.

Fra tegnebrett til produksjon.

Vad är en MVP?

MVP står för Minimum Viable Product och vi brukar denna teknik allt oftare, vi ser att det blir allt vanligare generellt inom smidig utvecklingsmetodik för att det skapar mest möjliga värde på kortast möjliga tid utan att tumma på kvaliteten.

Kort uttryckt innebär en MVP att man tar kärnan dvs de absolut viktigaste beståndsdelarna i en produkt eller projekt och bygger en produktionsduglig produkt. Det är inte att förväxla med prototyp. En prototyp kör aldrig i produktion till skillnad mot en MVP, skapa värde från dag 1.

Syftet är att snabbt komma ut till slutbrukaren, lära sig mer och baserat på detta fatta beslut om hur den bör utvecklas för att addera ännu mer värde.


Avella AS

Kundcase

Kunden X är i stort behov av rådgivning och hjälp kring att bygga integrasjoner mellan system och applikationer internt som externt. Här fick vi ett konkret case där ett kunden hade identifierat ett problem både i existerande process med manuella rutiner men också i att hålla data uppdaterat i båda system, där den ena är master för merparten av datat. Føljande identifierade vi snabbt som utmaningar:

  • Datakvaliteten var låg

  • Oenighet kring krav - nya krav tillkom eller ändrades från dag till dag.

  • Historik - Detta projekt hade pågått fram och tillbaka i 2 år utan något resultat eller fungerande kod.

Beslutet från oss var enkelt. Vi kør efter den approach att bygga en MVP på the Avella way, vår egen metodikk byggd på agila principer och Scrum.

Vi arbetar i sprinter om två veckor där varje sprint avslutas med en demo och review møte. Under møtet demonstrerar utvecklingsteamet utvecklad funktionalitet kopplad till krav och acceptanskriterier som nyckelpersoner inom organisationen har møjlighet att komma med feedback och ändringsförslag. Om dessa värderas som tillräckligt viktiga prioriteras de in i nästa utvecklingssprint. Den demonstrerade funktionalitet testas dagen efter som føljs av release till produktionsmiljö. Allt før att skapa mest möjliga värde för kunden samt svara upp mot ändrade krav. Metodiken kan illustreras enligt följande figur:

Avella AS

Sprint 1 och 2 handlade mest om features och få in så mycket funktionalitet som møjligt medan sprint 3 fokuserade på buggfixar och små ändringar på existerande funktionalitet för att höja kvalitén.

Fungerande kod i produktion efter bara 2 veckor. Att efter totalt 6 veckor hunnit rätta, ändra och lägga till nya krav och i tillägg uppfyllt det behov som var efterfrågad är en succéhistoria i sig, men också själva styrkan med att bygga en MVP - levereras på tid och inom budget till hög kvalitet.

I tillägg till detta fick kunden under vägen se och testa på funktionalitet som skapade bättre underlag till nya krav och tillsammans har vi gått fra tegnebrett til produksjon.

3 tips för att lyckas med en MVP

  1. Begränsa och starta smått. - Vad är det minsta funktionalitet du kan starta med och vilken data är “enkel” att börja med.
  2. Bygg på funktionalitet över tid
  3. Involvera kunden/brukaren under testning - ge utrymme för feedback.
Tilbake Del på Facebook