Hybrid Integrasjon

Integration ses som cirkulationssystemet i dagens digitala ekonomi, ditt hjärta och puls.

Agile integration är ett nytt buzz word ute på marknaden. Vad betyder det för dig som företag, för oss som leverantör, dina kunder och hela den digitala marknaden? Innebär det här att vi ska kasta allt det vi tidigare vet och starta om på nytt?


 För oss på Avella är detta inget nytt. Vi menar att genom små justeringar i din existerande IT-miljö kommer du inte bara ställa om till en mer smidig och skalerbar integrationsvärld utan också förverkliga visionen om en ”connected business”.

 

Verktyg till visionen om en ”connected business”


 Integration ses som cirkulationssystemet i dagens digitala ekonomi, ditt hjärta och puls. Ändå har det blivit en flaskhals där behovet av nya integrationer långt överträffat den kapacitet de flesta företag kan hantera. Det skapar en växande backlog, stressade medarbetare och långsammare leverans.

 

Digitalisering har lett till en spridning av applikationer, tjänster, API: er och datacenter som alla på ett eller annat sätt måste kommunicera för att kunna förverkliga funktionaliteter end-to-end som i många fall leder till en helt ny digital affärsmöjlighet.

 

Den nuvarande IT-agendan hos företag ger högsta prioritet för att integrera ett ständigt ökande antal av endpoints för visionen om ett "anslutet företag".

Ett resultat av detta är Integration Competency Centers (ICC) eller Integration Centers of Excellence (COE) som drivs hårt för att leta efter alternativa, flexibla integrationsfunktioner som avsevärt minskar tid till värde samt kostnader utan förlängda upphandlingscykler.

 

Vidare verktyg att supportera visionen om ett ”anslutet företag” drivs av integrationsarkitektur. Där vi ser en förskjutning av integrationsprocesser till molnet genom olika SaaS (Software as a Service). Det skapar ofta, å andra sidan, benägenhet att distribuera integrationsplattformarna närmare applikationer och datakällor.

En kombination av dessa trender driver uppkomsten av ett nytt smidigt begrepp kallat hybridsintegrationsmönster.

 

Hybrid Integration Platform

 

Enligt Ovum är en hybridintegrationsplattform "en sammanhängande uppsättning integrationsprogramvaror (mellanprogram) med en enhetlig användarupplevelse (UX) som tillgodoser en rad integrationsbehov, inklusive lokal applikationsintegration, integration av molnapplikationer, meddelanden, händelseströmning, snabb API-skapande och livscykelhantering, B2B / EDI-integration, mobilapplikation / back-end-integration och filöverföring.”

 

Användarproduktivitetsverktyg och flexibilitet för distribution är nyckelegenskaper hos en hybridintegrationsplattform som hjälper företag att reagera snabbare på utvecklande krav på digitala företag.

 

Med andra ord, en hybridintegrationsplattform bör förse organisationer med alla verktyg de behöver för att göra det enklare och smidigare att integrera data och applikationer i alla lokala och multicloud miljöer.

 

En viktig punkt av hybridintegrationsplattform är att kunna supportera en mängd av roller, allt från applikationsutvecklare, integrationsutvecklare, enterprise/solution arkitekter och även mindre tekniska affärsanvändare.

 

IBM's Agile Integration metodologin fokuserar på att leverera företagets smidighet som en del av ett moderniseringsinitiativ för integration.

Den omfattar övergången av ägandeskap av integration i ett team till ett decentraliserat ägandeskap för att uppnå autonomi för leverans av integration.

Snabb leverans av beroendefria integrationer, självadministration av API-exponering och prenumerationer bidrar till accelerering av smidighet och innovation.

Från den traditionella centraliserade ESB monolitmönstret är finkornigt implementeringsmönster för integration eller microservices med involvering av att containers två bra exempel. Med bruk av containers förbättras smidighet, skalbarhet och motståndskraften både tekniskt och operativt.

 

Med vår gedigna och mångåriga erfarenhet inom integration, arkitektur och rådgivning menar vi på Avella att "agile integration" berör samspelet mellan människor, processer, arkitektur och teknologi. Samtliga byggstenar hjälper företag att uppnå smidigare utveckling, deployments och operations.

Tillsammans med våra kunder bygger vi upp en smidig kultur, arkitektur och lösningar som är gott riggat för att ta din verksamhet till nästa nivå.

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

captcha
Tilbake Del på Facebook