Avella | Digitalisering er ikke noe nytt!
17188
post-template-default,single,single-post,postid-17188,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Digitalisering er ikke noe nytt!

Digitalisering er det nye “hype-ordet”, og vi blir møtt med nye toppledertitler som Chief Digital Officers, skremsler om at dersom det ikke er unge folk (eller roboter) i styrerommet er bedriften konkurs om 4 år og at alle jobbene våre blir fullstendig automatisert (eller overtatt av roboter) rett rundt hjørnet. Netflix og Kodak blir trukket fram som favoritteksemplene på selskaper som henholdsvis forsto og ikke forsto den nye verden.

Endelig har forretningssiden skjønt det som mange IT-organisasjoner har jobbet for i mange år. De organisasjonene som har hørt på innovative og framtidsrettede IT-ledere, og som har latt IT-organisasjonen ta del i forretningsutviklingen er på god vei mot nye, innovative løsninger, og er klare for å utnytte den nymoderne teknologien.

Disse organisasjonene har allerede en god infrastruktur på plass, ressurser som skjønner at alt må sees i sammenheng, at ting henger sammen, og at data må forvaltes og deles på en smart måte.

Det holder ikke med noe glinsende, ny programvare på toppen – lakk på et rustet karosseri kan se bra ut i en kort periode, men er ingen varig løsning. Det holder heller ikke å bare se på markedet, en god, digital markedsføringsstrategi er bare en liten del av bildet.  Her må IT-arkitekturen din være forberedt på alle disse interne og eksterne systemene, prosessene og forretningspartnere skal integreres og jobbe tett sammen. Har du dette på plass, er du godt rustet.

Det er ikke noe problem å digitalisere arbeidsprosesser om du allerede har systemer som er godt integrert og som tillater eksterne parter og eksterne løsninger å samarbeide.

Det er ikke noe problem å se mulighetene som ny teknologi, som for eksempel Internet of Things, gir deg dersom du har dette på plass og er vant til å se hvordan teknologi faktisk kan spille sammen.

Disse organisasjonene, som allerede har tenkt på åpenhet i systemene sine og hvordan disse kan integreres, har modenhet til å tenke nytt og lar ikke teknologien sette begrensninger. De ser derimot alle mulighetene den gir og er i stand til å utnytte ny teknologi etterhvert som den utvikler seg. Vi har fått mekanismer som gjør at både ting og systemer kan snakke med hverandre og utveksle informasjon. Verken systemene eller tingene er begrenset til det som står i bedriftens eget serverrom. Det er en blanding av samarbeidspartnere, tjenesteleverandører (for eksempel av skytjenester), kunder, egne systemer og «ting» som nå har forventninger om og muligheter til å samhandle digitalt.  Det er disse mulighetene som har åpnet for digitaliseringstrenden.

Dette er altfor viktig til å overlate til profitører og softwareselgere som skal redde verden med sitt nyeste produkt. Når alt og alle kan snakke med alt og alle, så må det være et system og en organisering bak. Dette krever erfaring for at du ikke skal ende med lakk på gammel rust.

Heldigvis er det ikke nødvendig å rydde alt før man kan ta i bruk nye løsninger, men det er viktig å rydde underveis for å kunne gjøre digitalisering som ikke bare virker på overflaten, men som gir en ekte effektivisering – ikke bare for kunder og samarbeidspartnere, men også for din egen virksomhet. Dette vil gi deg uante muligheter for hvordan du kan bruke systemene dine til samarbeid og digitalisering.     Integrasjon. Helt enkelt.

Karoline Mortensen

Kontakt Karoline for mer informasjon rundt digitalisering og integrasjon

Karoline Mortensen

Prosjektleder

Tlf: +47 902 00 826