Avella | API – ikke lenger teknologisk drevet, men et forretningsbehov.
16513
post-template-default,single,single-post,postid-16513,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

API – ikke lenger teknologisk drevet, men et forretningsbehov.

Selskaper på tvers av bransjer blir i dag drevet av den digitale transformasjonen og mange hopper hodestups inn i API-økonomien. Transformasjonen blir drevet av tilkoblede enheter og konsumentenes higen etter merkevareopplevelser, som igjen genererer stadig økende datamengder.

Avella ser en overgang fra SOA governance til en mer API drevet utvikling, og et større fokus på tydelige og konsumerbare tjenester. SOA governance fokuserer på scenario med kjente konsumenter. API management handler i tillegg om de ukjente konsumentene fra utsiden. Vi ser nå at utviklingen av API ikke lenger er rent teknologisk drevet, men drevet av forretningsbehov, og ofte en endring av markedet eller forretningsmessige krav.

I API-økonomien fungerer APIer («Application Programming Interface»/«programmeringsgrensesnitt») som det digitale limet som knytter tjenester, applikasjoner og systemer sammen. Dette gjør at bedrifter får verdi ut av sine data, kan lage spennende kundeopplevelser og åpne nye inntektskanaler.

Flere og flere opplever at koden de må skrive for å skape klienter til tablets, telefoner og andre plattformer, er mye mer kompleks enn den behøver å være. Tradisjonelle APIer er ressursbaserte og skapt for å tilgjengeliggjøre tjenester fra kjernesystemer på en generell måte. Dette medfører at klientapplikasjoner må tilpasse seg applikasjonenes komplekse datastrukturer og håndtere en mengde datatransformasjon og logikk.

Ved å bruke en strategi for API drevet multikanal, vil man i stedet definere «erfaringsbaserte» APIer, som er tilpasset klientplattformene og kanalene. En slik tilnærming flytter den siste og mest kostbare arbeidsmengden for transformasjon, formatering og strukturering av data ut til APIene. Dette vil skape en mer fleksibel og effektiv plattform, for både interne og eksterne konsumenter.

Vi ser og at ressursbaserte og spesielt erfaringsbaserte APIer er ikke laget bare ut i fra et teknologiperspektiv, men som en driver for å oppnå forretningsmål. Det er og viktigere og viktigere å involvere forretningssiden i utformingen.

For å drive digital transformasjon og støtte strategiske forretningsmål, er virksomhetsdrevet API management viktig. Dette er mer enn en API plattform, og støtter et økosystem for digital samhandling. Det hele begynner med utvikling av enkel funksjonalitet, men ender med å skape ytterligere muligheter ettersom forretningsbehovene utvikler seg.

Det er fullt mulig å bruke APIer til å støtte forretningsmålene, uten en API management plattform. Utfordringer kommer når man ønsker å skape muligheter på tvers av virksomheten, og det å støtte videreutvikling over tid.

Spørsmålene alle virksomheter bør stille seg er:

  • Hvordan vil nye muligheter innen teknologi påvirke din bransje?
  • Hvordan kan API management skape nye muligheter ved å utnytte eksisterende og nye datakilder på mer effektive måter?
  • Hvordan utnytte API økonomien og driverne for den nye delingsøkonomien og nye forretningsmodeller?
  • Hvordan effektivt kombinere tradisjonell IT og nye plattformer/tjenester ser vi at det skapes nye muligheter?

Avella kan hjelpe dere som selskap til å skape forretningsverdi gjennom å tilgjengeliggjøre deres data og tjenester, ut til partnere, leverandører og kunder.